Tips en venn

Forsker har lagd diamantskattekart

En forsker ved Universitetet i Oslo har funnet ut hvor diamantene er i verden og har lagd et skattekart. Han mener også at det fins diamanter i Norge, men at ingen har sett godt nok etter!


  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle