Norsk forsker fikk fisk oppkalt etter seg

Havforsker Oddgeir Alvheim oppdaget en art i leppefiskfamilien i 2008, en liten fisk som lever i Det Indiske Hav. I år fikk den det offisielle navnet Novaculops alvheimi.

234 pxNovaculops alvheimi Hann22_wide_large.jpg Slik ser den ut, den lille leppefisken alvheimi. Foto: Oddgeir Alvheim

Oddgeir er forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen og har seilt med forskningsskipet Dr. Fritjof Nansen på verdens hav i 26 år. Han har kartlagt hundrevis av mer og mindre kjente arter i tropiske farvann, hvor de lever og hvordan bestander vokser eller minker. Han har også tatt bilder av alle artene de har trålet inn til skipet, og laget en unik fotosamling som er nyttig for andre forskere.

Fisk og havsnegle

Det er ikke første gangen han oppdager en art og får den oppkalt etter seg. For noen år siden fant han en havsnegle, som fikk navnet Turbonilla alvheimi. 

Sneglen var bare 2 millimeter lang. Hannene hos Novaculops alvheimi er hele 10 centimeter, og siden det er fisk som har vært Oddgeirs største interesse som forsker, synes han denne oppkallingen var mye større stas– på flere måter.

Internasjonalt system

Systemet for å få bekreftet at det er en ny art man har funnet og ikke minst å navngi den er ganske strengt. Det brukes kun latinske eller latiniserte ord. Alvheimi er eksempel på et latinisert ord. Det betyr at man tar et norsk navn og bøyer det etter latinregler.

234 px PageFiles-3569-dr-fridtjof-nansen.jpg (Hovedtekstbilde)Forskningsskipet Fritdjof Nansen.
Foto: Havforskningsinstituttet
Fordelen med navnesystemet er at det gir entydige, internasjonale navn som kun kan brukes til akkurat den arten. Som oftest er det slik at artene finnes på bestemte steder i verden. En "norsk" spurv er ikke nødvendigvis samme art som en spurv i Italia. Den spurvearten som bare finnes i Italia sør for Alpene, må ha et helt eget navn. Den heter faktisk Passer italiae. 

De latinske navnene gjør at biologer kan kommunisere på tvers av landegrenser og uten fare for misforståelser. Det at latin er et gammelt språk som ikke er i vanlig bruk lenger, gjør også at man unngår at et navn endrer betydning ettersom tiden går.

Hvordan døpes en fiskeart?

234 px Oddgeir_Alvheim 001BB_large.jpg (Hovedtekstbilde)Oddgeir Alvheim fant en fisk som ikke var vitenskapelig beskrevet før.
Foto: Havforskningsinstituttet
Artsnavn på nye arter, som fisken til Oddgeir, settes sammen av slektsnavnet og et nytt ord. Det er litt som vi har det med fornavn og etternavn – bare omvendt rekkefølge.

Det nye ordet må ikke ha vært brukt på noen art før, men det er ikke noe krav til hva det skal bety eller beskrive. Det er vanligst at det nye ordet sier noe om en egenskap arten har, som at den har en lang ryggfinne, men det er også ganske vanlig å kalle opp arten etter personen som oppdaget den eller stedet den ble oppdaget.

Noen ganger er det latinske navnet så innarbeidet eller likt i norsk at man ikke tenker over at det er det vitenskapelige navnet man bruker. Eksempler på dette er slektsnavnene Gekko, Lama og Mus og artene Aloe vera og Brosme. Kanskje klarer du å gjette hvilke dyr Rattus og Catus er? 

Mer om kategoriene i biologien:

I biologien kategoriseres artene ved hjelp av et hierarki av grupper. Det vil si at de øverste gruppene er mindre presise, som dyr og planter. Og den nederste gruppen er helt presis og er navnet på en eneste art. Kategoriene som brukes er art, slekt, familie, orden, klasse og divisjon (for planteriket) eller rekke (for dyreriket). Hvilke kategorier en art hører til avhenger av slektskap, alstå hvor like gener den har med de andre i den gruppen.

OrangutangEn av menneskets nære slektninger, orangutangen.
Foto: Colourbox

Mennesket som eksempel:


Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)
Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)
Klasse: Mammalia (Pattedyr)
Orden: Primates (Primater)
Familie: Hominidae (Store menneskeaper)
Slekt: Homo (Menneskeslekten)
Art: Homo sapiens (Moderne menneske)


Du har kanskje hørt at vi er i slekt med apene? Det stemmer. Vi er slekt med for eksempel sjimpanse og orangutang fordi de er i samme orden. Vi er alle primater.

Kilder: Www.imr.no og Wikipedia.