Livsviktig stoff

Hvordan ville livet vært uten vann? Svaret er så enkelt som at det ikke ville vært liv på jorda uten vann.

20. sep 2013 05:00
Hånd holder vannglass som fylles opp Hvert år dør mange mennesker på grunn av mangel på rent vann. Foto: Shutterstock

Har du tenkt over hvor heldig du er som bor i Norge? Her kan vi slå på kranen, og ut sildrer mengder med rent og smakfullt vann. Vi kan til og med bade i det. Hver eneste dag om vi vil. Men ikke alle har det slik. Fordelingen av ferskvann er langt fra rettferdig.

Smittekilde

Geografi og årstider avgjør tilgangen på vann. En tredel av jordas landareal består av tørre områder hvor det er helt eller delvis vannmangel. En av tre mennesker i disse områdene har ikke tilgang til rent vann. Skittent vann er årsaken til at 25 millioner mennesker dør hvert år, fordi det er smittevei for mange sykdommer. Rensing av skittent og forurenset vann kan løse problemet, men det koster masse penger å utvikle og vedlikeholde store renseanlegg.

Vannkrig

Samtidig som vi bruker mer vann, blir vi flere mennesker på jorda. I løpet av 70 år er vi blitt dobbelt så mange, og vannforbruket er firedoblet. Så da er det kanskje ikke så mye rent vann tilgjengelig som en skulle tro? Svaret er nei, hvis både befolkningen og vannforbruket fortsetter slik det har gjort til nå. Det er faktisk mange konflikter i verden som skyldes vannmangel. Folk kriger om tilgang til vann. Derfor bør vi tenke oss litt mer om, og ikke sløse med det livsviktige stoffet.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 3-13