Et hav av skrot

Over 70 prosent av jordas overflate er dekket av saltvann. Havet er viktig for oss mennesker, derfor er det et stort problem når havet brukes som søppelplass.

Strandlinje overfylt av søppel  (Ingressbilde) Foto: Shutterstock

Plast utgjør en stor del av dette søppelet, slik som poser og plastdunker. Men også en del tau og nylon samt rester av klær, glass, metall og mye annet forsøpler havet. Fagfolk kaller det marint søppel. Marint søppel finnes så å si i alle deler av såkalte marine økosystemer - på havbunnen, på stranden og flytende både over og under vann. Søppelet transporteres med havstrømmene over store områder. Derfor er det til og med søppel i havområder der det ikke bor folk.

Virvler av søppel

I enkelte områder danner havstrømmer store virvler, der enorme mengder søppel samler seg. Et eksempel på en slik virvel fins i Stillehavet. Den har til og med fått sitt eget navn - The Great Pacific Garbage Patch. Oversatt til norsk betyr det noe slikt som "Den store søppelstrømmen i Stillehavet". Søppel har ikke noe i havet å gjøre, og det er heller ikke hyggelig når skrot driver i land og forsøpler badestrendene våre. Men søppelet får enda større konsekvenser enn at det er stygt å se på.

Skader dyr

Marint søppel skader miljøet, og det er flere eksempler på at dyr - både under og over havflaten - spiser søppel fordi de tror det er mat. Sjøfugl er særlig utsatt, og mange kveles og dør fordi de får i seg uspiselige ting. Sjøpattedyr som sel og isbjørn blir også skadet av marint søppel. Dyra setter seg fast i gamle liner og garnrester. På Svalbard har man til og med sett at reinsdyr har omkommet fordi de har viklet seg inn i rester av nøter og garn. Forsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet sier at marint søppel er et problem i alle havområder. Derfor er det viktig at alle tar ansvar ved ikke å forsøple naturen.

Giftig kirkegård i havet

Kart over Afrika med lupe over vestkysten (Hovedtekstbilde)Foto: /ill.: Melkeveien.noLekkasje av miljøgifter fra gamle skip etter forlis eller dumping er også med og forsøpler havet. Ved kysten utenfor Senegal i Vest-Afrika har forskere målt mye av miljøgiften PCB. Det er en gift man sluttet å lage for mange år siden.

Så hvordan kan det ha seg at giften fremdeles fins der?

Forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) forteller at mange rike land dumper ulovlig avfall som inneholder PCB, i fattige land. Blant annet ligger verdens største skipskirkegård i Vest-Afrika. Der har man samlet gamle skip som ikke lenger er i drift, fra hele verden. Skipene inneholder gifter som lekker ut i havet.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 3-13