Kristine Bonnevie: Førstemann som kvinne

Norges første kvinnelige professor het Kristine Bonnevie. Hun var biolog og ble professor i 1912, ett år før kvinner fikk stemmerett i Norge.

Portrett av Kristine Bonnevie (Ingressbilde) Kristine Bonnevie banet vei og ble landets første kvinnelige professor. Foto: Rude & Hilfling / Oslo Museum

Kristine ble født i 1872, og har fått et universitetsbygg i Oslo oppkalt etter seg, Kristine Bonnevies hus.

Kristine startet som snegleforsker

Mens hun studerte jobbet hun med å forske på nesledyr og sekkdyr. Dyrene ble samlet inn under den Norske Nordhavsekspedisjonen fra 1876 til 1878. Hun beskrev blant annet en liten parasittisk snegl som kalles Enteroxenos østergreni.

Snegleforskningen ble starten på hennes forskerkarriere.

"Bonnevies reisekiste"

Kristine Bonnevie var også opptatt av menneskets genetikk, og forsket blant annet på kortvoksthet, tvillingfødsler og blødersyke. Hun reiste rundt og samlet fingeravtrykk fra tusenvis av mennesker over hele landet.
 
Innerst i et lukket rom på Blindern, Universitetet i Oslo, står det en stor trekiste som er merket "Bonnevies reisekiste". Her ligger blant annet fargelagte tegninger fra Kristines ekspedisjoner.

Tøff pioner viser vei

På den tiden Kristine Bonnevie levde var det stort sett menn som var forskere. Derfor måtte Kristine være ekstra tøff for å bli hørt og respektert. Det måtte til og med en lovendring til for at hun kunne bli professor i 1912. Og det ble hun. Norges første kvinnelige professor.

Kristine var en engasjert dame. I 1920 fikk hun Kongens fortjenestemedalje i gull og senere stiftet hun det Kvinnelige Akademikeres Landsforbund.

Som kvinnelig pioner har hun banet vei for andre kvinnelige forskere som kom etter henne. Mange har beskrevet henne som en sterk og litt streng person som aldri tvilte på seg selv. Og det måtte kanskje til i en verden som ennå ikke hadde skjønt at kvinner kunne være like dyktige forskere som menn.

Forsker til det siste

Kristine Bonnevie var en aktiv forsker helt til hun døde i sykehussengen 30. august i 1948. Hun ble 76 år gammel. Dagen før hun døde fikk hun beskjed om at hennes siste artikkel skulle utgis. Så det er ingen tvil om at Kristine Bonnevie var en aktiv forsker til det aller siste.

Pionerer i skjørt

Pioner er et begrep som brukes om en person, som har vært først ute på et bestemt område. Marie Curie og Kristine Bonnevie er to av mange kvinnelige pionerer i realfagene. Med realfag tenker vi særlig på fag som fysikk, kjemi, matematikk, biologi og teknologifag.

På nysgjerrigper.no kan du finne ut mer om eventyrlystne og nysgjerrige pionerer som har bidratt til mye av den kunnskapen vi har i dag.

Kilde: Utstillingen "Reale damer! Kvinnelige pionerer i realfagene", Universitetet i Oslo, 2011