Hanna Resvoll-Holmsen: En tøff eventyrer

Møt damen som tilbrakte sommeren alene på Svalbard med gevær, kamera, plantepresse og botaniserkasse i 1907.

Hanna Resvoll-Holmsen (Ingressbilde) Foto: Gustav Borgen via Wikimedia Commons

Hun het Hanna Resvoll-Holmsen og var en av Norges første plantesosiologer.

Hannas vei til forskningen var ikke helt knirkefri. Hun var mye syk i ungdommen. Etter avgangseksamen jobbet hun som guvernante i Gudbrandsdalen og giftet seg med en gårdbruker. Det ble et ulykkelig ekteskap. Etter noen år flyttet hun fra ektemannen og sønnen, og bosatte seg i Kristiania - byen som nå heter Oslo.

Fra naturfaglærer til botaniker

Hun fikk jobb som naturfaglærer i Kristiania, men bestemte seg snart for å fortsette studiene. Favorittfaget var geologi men hun valgte likevel å studere botanikk.

I 1907 fikk hun en kjempemulighet.

Til Svalbard

Svalbardfjell (Hovedtekstbilde)Hannas første ekspedisjon gikk til Svalbard.
Foto: Shutterstock
Hanna fikk være med på en Svalbardekspedisjon som ble støttet av selveste fyrsten av Monaco. De trengte nemlig en botaniker av Hannas kaliber. For første gang skulle de biologiske forholdene i dette området studeres av nordmenn.

Etter en måned dro hun hjem.

Brev som er funnet i ettertid viser at fyrsten av Monaco var veldig fornøyd med Hannas innsats under ekspedisjonen.

Fargefotografier

Ett år senere dro Hanna til Svalbard på nytt. Denne gangen for egen regning. Hun tok masse flotte fargebilder og skrev reisebrev som hun sendte til avisen Aftenposten.
 
Det var uvanlig med fargebilder på den tiden. Fargefotoapparatet var noe helt nytt. Hanna var derfor blant de aller første naturforskerne som brukte fargefoto til å dokumentere forskningen sin. 

Isbjørn og fulle menn

Finnmark - landskap med rein (Hovedtekstbilde)I Finnmark utforsket Hanna den arktiske vegetasjonen.
Foto: Shutterstock
Snart dro hun på sin tredje ekspedisjon. Denne gangen til Finnmark. Hun skulle utforske Norges arktiske vegetasjon. Men en dag ble hun skikkelig redd. Reddere enn når hun hadde møtt isbjørner på Svalbard. En gjeng fulle menn nærmet seg teltet. Hanna dekket til hodet med fotoapparatet og et svart fotoklede og sprang brølende ut av teltet. Mennene løp vettskremte av sted.

Hanna kunne tydeligvis hamle opp med både isbjørner og skumle folk.

Huskevers på rim

Hanna giftet seg i 1909, og året etter ble hun ferdig med studiene i botanikk. Men fordi hun var dame var det vanskelig å få en vitenskapelig stilling ved universitetet.

Etter seks år fikk hun endelig jobb ved universitetet. Som en del av jobben underviste hun studenter. Hun var en populær lærer og blir særlig husket for sine huskevers på rim som studentene måtte lære seg.

Naturverner

I tillegg til å være en tøff eventyrer og en dyktig forsker var Hanna en av Norges første naturvernere. Hun var en aktiv naturverner som kjempet for miljøet. Derfor er det mange som husker henne som en av de som har æren for at Gjende og Sjoavassdraget fikk ligge urørt.

Finn ut mer om naturverneren Hanna Resvoll-Holmsen, og fortell klassen om det du fant ut!
 

Hanna døde i 1943.

Pionerer i skjørt

Pioner er et begrep som brukes om en person, som har vært først ute på et bestemt område. Marie Curie, Kristine Bonnevie og Hanna Resvoll-Holmsen er tre av mange kvinnelige pionerer i realfagene. Med realfag tenker vi særlig på fag som fysikk, kjemi, matematikk, biologi og teknologifag.

På nysgjerrigper.no kan du finne ut mer om eventyrlystne og nysgjerrige pionerer som har bidratt til mye av den kunnskapen vi har i dag.

Kilde: Utstillingen "Reale damer! Kvinnelige pionerer i realfagene", Universitetet i Oslo, 2011