Behandling av personopplysninger

Når du bestiller et abonnement på Nysgjerrigperbladet blir du bedt om å oppgi personopplysninger. Her får du vite hvorfor vi trenger disse opplysningene, og hvordan vi behandler dem

For å gjennomføre avtaleforholdet, må vi registrere opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-post. Vi registrerer også fødselsdato og navn på foresatte dersom abonnenten er under 18 år.

Formålet med registreringen av disse opplysningene er: levering av Nysgjerrigperbladet, administrasjon av abonnement, fakturering, ordrebekreftelser og utsendelse av øvrig informasjon fra Nysgjerrigper per e-post eller brev.

Ved å sende en e-post til nys@forskningsradet.no får du informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Her kan opplysningene også endres/oppdateres.

Nysgjerrigper vil aldri utlevere eller videreselge personopplysninger  til tredjepart.

Gå tilbake til innmeldingssiden