Hvor mange er 'de fleste'?

Omtrentlige tallord er en naturlig del av språket vårt, men hvor mange mener vi egentlig når vi bruker ord som mest og flest?

jente som teller på fingrene (Ingressbilde) En språkforsker har undersøkt hvor mye folk synes 'flest' og 'mest' er. Foto: Shutterstock

Språkforskere, eller lingvister, er ekstra nysgjerrige på hvordan vi bruker ord når vi snakker og skriver. Enkelte ord betyr kun én ting, mens andre bare er omtrentlige. Hvis læreren din sier at "Begge femteklassene skal på tur", så vet du at alle elevene i de to femteklassene skal ut og reise. Men hvis læreren sier "Noen av femteklassingene skal på tur", hvor mange tror du skal ut og reise da? 

Mer enn mest?

Mengdeord, slik som noen, mange, mest og flest, har språkforskere lenge diskutert betydningen av. Den vanlige oppfatningen av hvor mye mest og flest betyr, har vært mellom 51 og 99 %. Det er jo et ganske stort spenn! Men nå er det faktisk en lingvist som har forsket på akkurat disse ordene, og hun kom fram til et mer nøyaktig svar.

Folk flest

I eksperimentet testet språkforskeren hva folk la i ordet mest og flest. Testpersonene måtte si hvor mange de mente ordet betød i flere forskjellige setninger. Et eksempel var: "10 epler lå på en tallerken, og hun tok de fleste av dem". Her måtte testpersonen svare om hun tok seks, sju, åtte eller ni epler.

En mellomting

Til slutt regnet forskeren ut et gjennomsnitt av alle svarene. Hennes konklusjon ble at folk mener at mest eller flest betyr et sted mellom 80 og 95 %. Det kan være kjekt å vite!

Kilde: videnskab.dk

ÅRETS NYSGJERRIGPER - SPRÅKPRISEN 2012

Forsk på noe som har med språk å gjøre!
Alle som deltar i forskningskonkurransen Årets Nysgjerrigper 2012 konkurrerer i tillegg til hovedprisen om fem spesialpriser. Språkprisen er en av disse, og deles ut av Språkrådet.

Om Språkprisen: Språkrådet ønsker å vise hvordan man skaffer kunnskap om språket og bruken av det. Prisen vil gå til et prosjekt der et språklig emne blir utforsket.

Les mer om kriteriene for Språkprisen på Språkrådets nettside.
Les mer om spesialprisene i Årets Nysgjerrigper 2012.
Les mer om konkurransen Årets Nysgjerrigper.