Bille beskyttet ved lov

Billen elvesandjeger er truet. Sammen med sju andre plante- og dyrearter har den derfor fått ekstra beskyttelse slik at arten ikke forsvinner.

Elvesandjeger (Ingressbilde) Elvesandjegeren er på lista over arter som får spesiell beskyttelse. Foto: Oddvar Hanssen

I fjor fikk to fuglearter, tre insektarter og tre plantearter en helt spesiell og varig beskyttelse. De kom nemlig på den helt nye lista over prioriterte arter. Politikerne har bestemt at det er totalt forbud mot å plukke, jakte eller på annen måte skade eller ødelegge disse prioriterte artene. Egne regler beskytter også  hekkeområder og vekstområder. Dette skal gjøre det lettere for arten å overleve.

Elegant sprinter

Elvesandjeger er en løpebille som kom på lista over prioriterte arter i fjor. Navnet har den fått fordi den jakter på andre insekter, og lever i sandområder langs elver. Billen er halvannen centimeter, har lange ben og vakre metalliske farger på vingene. Den kan ikke fly, men løper utrolig fort!

Dragehodeblomst (Hovedtekstbilde)Blomsten dragehode er en sjelden art som må beskyttes.
Foto: Marianne Gjørv

Lupin eller elvesandjeger

En spesiell trussel for elvesandjegeren er planten lupin. Lupin slår lett rot i sand og fortrenger elevesandjegeren. Luker vi bort lupinene fra sanden vil dette hjelpe elvesandjegeren i å overleve. For tre år siden gjennomførte elever ved Øya Videregående skole i Melhus kommune en slik lukeaksjon av lupiner langs elva Gaula.

Nye arter på lista?

Det er regjeringen som bestemmer hvilke arter som skal bli prioritert etter naturmangfoldloven. Regjeringen har som mål at de mest truete artene skal ha status som prioriterte arter. De vurderer hele tiden om flere arter bør føres opp på lista. Hvilke nye arter dette blir - ja, det vil bare fremtiden vise.

Kilde: Miljøverndepartementet

Vil du lese mer om de prioriterte artene?

Klikk deg inn på linkene under for å laste ned faktaark om artene fra Miljøverndepartementet: