Hvordan er levevilkårene for elvemuslinger i Haukåsvassdraget?

5. trinn ved Haukås skole i Bergen er faddere for den lokale elva. Miljødetektivene forsket på hvordan det stod til for elvemuslingene i elva. For arbeidet sitt vant de Naturfagprisen - en av spesialprisene i Årets Nysgjerrigper. Prisen gis av Naturfagsenteret.

Jente studerer elvemuslinger (Ingressbilde) Haukås-elever har forsket på elvemuslinger i den lokale elva. Foto: Haukås skole

Av 5. trinn ved Haukås skole i Bergen i Hordaland. Vinner av Naturfagprisen i Årets Nysgjerrigper 2012. 

Dette lurer jeg på

Elvemuslingen er på rødlisten, det vil si at den er utryddingstruet. Den har levd helt siden dinosaurenes tid og renser 50 liter vann i døgnet. Når den er liten er den uten skall og henger på gjellene til ørret og laks. Men når den vokser til, slipper den taket og graver seg ned i sandbunnen. I elva som ligger ved Haukås skole, er det elvemusling. Skolen er fadder for elva, slik at de må passe på livet der. Inntil for et tiår siden har de fleste som bor nær elva ikke kjent til at den spesielle muslingen lever i vassdraget. I Statsarkivet i Bergen er det derimot opplysninger om at det har vært elvemuslinger i Haukåsvassdraget helt siden 1600-tallet. Siden muslingen er utryddingstruet, ønsker elevene å undersøke hvordan levekårene er for den i elva.

Elevene tar vannprøver (Hovedtekstbilde)Måling av ph-verdier.
Foto: haukås skole

Hvorfor er det slik?

Elevene har ikke stor tro på at muslingene har det veldig godt. En av hypotesene de setter opp, handler om at menneskene forurenser med for mye bensin og gift. Det ligger en bensinstasjon nær elva. De tror også at hester får medisiner og gjør fra seg slik at det kommer spor fra medisiner ned i elven.

Elvemuslingen har perler som kan være verdifulle. Elevene tror derfor at mennesker plukker muslingene. De tror også at fisken har formeringsproblemer fordi det er for mye gift, avfall og mudder i elva. I forundersøkelsene har de lært at elvemuslingen kan få det tøft hvis det er for mye mudder i vannet. De tror dette er et annet problem som er skapt av at det sprenges ved og rundt elven. Elevene tror det kommer steiner og jord nedi elven fordi det rister under sprenging. Vannet ser også veldig skittent ut. Kanskje er vannet for surt?

Plan for undersøkelsen

Elevene planlegger å ha en forskningsgruppe som kan undersøke ph-nivået, søppel rundt eleven, eventuelle gifter og mudderet. En annen gruppe vil fiske for å finne ut hvor mye fisk som er i elven. De vil dessuten kontakte en historiker. Noen må ha som jobb å planlegge turene de skal på. Andre "ledige stillinger" er rapportskrivere, fotografer og reklameprodusent. For etter at planen er lagt, har de bestemt at alle må søke på hvilke grupper de vil jobbe i.

Klassen ved elva (Hovedtekstbilde)Elevene målte oksygen og ph på tre ulike steder i elva
Foto: Haukås skole

Hente opplysninger

Gjennom arbeidet finner de ut at det er flere som ønsker å redde elvemuslingene. En forsker ved Universitetet i Bergen har lagd et "fosterhjem" for elvemuslinger på et smoltanlegg. De tar kontakt med ham og inviteres til å se på forskningen hans. For å ha råd til denne ekskursjonen, søker de om penger fra Nysgjerrigperfondet. De skaffer også penger ved å selge vafler og saft utenfor nærbutikken samtidig som de deler ut flyers med informasjon om elvemuslingen.

De måler oksygen og ph på tre ulike steder i elva. Flere steder registrerer de søppel. Og de finner noen tomme elvemuslingskall. Elevene sjekker også hva bedriftene som ligger nær elva gjør med farlig søppel.

Dette har jeg funnet ut

Vaffelsalg for å skaffe forskningsmidler. (Hovedtekstbilde)Vaffelsalg for å skaffe forskningsmidler.
Foto: Haukås skole
Elevene tror ikke det slippes ut gift i elva fra bedriftene som ligger nær. Det er nemlig veldig strenge regler for slikt. Gjennom forskerne de har hatt kontakt med, har de fått styrket troen på at det er formeringsproblemer i elva. Vassdragets venner ønsker å bygge en ørrettrapp slik at sjøørreten kommer seg oppover i elva. Det største problemet for elvemuslingene virker å være mangel på oksygen. Og det er mye mudder i vannet. De små muslingene blir ofte kvalt på grunn av dette. Ifølge forskerne har det ikke vokst opp nye elvemuslinger de siste 50 årene.

Les hele rapporten her.