Sommerfugltelling gir kunnskap

På Vestlandet finnes en helt spesiell og vakker hvit sommerfugl. I fjor sommer ble den telt og registrert av forskere som ville lære mer om den sjeldne skapningen.

Mnemosynesommerfugl (Ingressbilde) Forskere kartlegger mnemosynesommerfuglen. Foto: Robert Nash, curator of entomology, Ulster museum via Wikimedia Commons, cc-by-2.5

Om du ikke har oppholdt deg i en sørvendt rasskråning på Nord-Vestlandet, er sjansen liten for at du har sett mnemosyne-sommerfuglen. Den er hvit, har svart kropp og har nesten gjennomsiktige hvite vingetupper.

Mnemosynesommerfuglen er fredet og vurdert for Norsk rødliste for truete arter. Forskerne ville derfor lære mer om sommerfuglen slik at vi kan legge forholdene til rette så den ikke forsvinner for godt.

Merking

Forskerne fanget, sjekket kjønnet og merket sommerfuglene ved å skrive en kode på vingene før de slapp dem løs igjen. Merkingen gjorde at forskerne kunne kjenne igjen sommerfuglene når de fanget dem inn igjen senere. Når de gjennomførte nye registreringer, viste forholdet mellom umerkete og merkete sommerfugler omtrent hvor mange sommerfugler det fantes i området.

Kort og hektisk liv

Visste du at...?

I Norge er det registrert over to tusen ulike arter sommerfugler.

Forskerne fant ut at antall sommerfugler kan variere mye fra år til år. Været har mye å si, spesielt i perioden fra puppen klekker til sommerfuglen dør. Enkelte steder ble det bare registrert noen få titalls individer, mens de beste områdene kunne ha flere hundre individer i løpet av en sesong. Ved gjenfangsten oppdaget de også at en voksen mnemosynesommerfugl kan leve inntil fire uker. Dette er helt normalt for insekter som lever et kort og hektisk liv.

Ny vår

Larvene til mnemosynesommerfuglen er avhengig av planten lerkespore for å overleve. Lerkespore vokser i solrike skråninger som jevnlig blir utsatt for snøskred vinterstid. Forsvinner disse skråningene vil også sommerfuglen forsvinne. Skråningene kan gro igjen om vi setter opp rassikringer, eller om vi lar husdyr beite i området. Forskning har gitt oss denne viktige kunnskapen. Målet må være at vi greier å legge forholdene til rette, slik at den vakre hvite sommerfuglen trives hos oss og kommer igjen år etter år.

Kilde: NINA