Varmt hav endret språket

Kan språket du bruker for å lese dette, være resultat av en forandring i klimaet for tusen år siden?

Sylfest Lomheim Ord og vann (Ingressbilde) Hvilken rolle spiller torsken for språket vi snakker i dag? Det er et av spørsmålene språkforsker Sylfest Lomheim prøver å finne svaret på. Illustrasjon: Melkeveien Designkontor

Norsk er et annet språk i dag enn i vikingtiden for tusen år siden. Hvorfor har språket vårt forandret seg så mye, og hvorfor er det blitt slik du snakker det i dag? Kan språket du bruker for å lese denne artikkelen, skyldes en forandring i klimaet her i Norge for tusen år siden?   

Klima

For 700 år siden var det middelalder i Norge. Da hadde det i et par hundre år vært varmere klima her. Havet utenfor kysten av Norge var også varmt. 

Biologi

Når havet varmes opp, blir det mer planteplankton. De spises av dyreplankton, som igjen blir mat for små fisker. Blir det flere små fisker, blir de mat til store fisker. Som for eksempel torsk.

Hansabåt med ord om bord (Hovedtekstbilde)Tyskerne som kom til Bergen for å handle fisk i middelalderen hadde nye ord ombord. Illustrasjon: Melkeveien DesignkontorFor 700 år siden ble det fisket masse torsk utenfor Nord-Norge. Torsken ble tørket og kunne holde seg i lang tid. Den ble tørrfisk.

Historie

Til Bergen kom det hanseater fra Tyskland for å kjøpe tørrfisk. Hanseatene snakket et språk som kalles lavtysk. I dag er lavtysk et dødt språk - et språk ingen snakker lenger.

Hanseatene i Bergen kjøpte tørrfisk av handelsmenn fra Nord-Norge og solgte den til store deler av Europa. Hele fire av fem kroner tjente Norge gjennom å selge tørrfisk. I bytte mot tørrfisken fikk nordmennene korn, salt, sukker, tøy, jernvarer, silke, glass og krydder.

- Bergen var Nordens største by på 1300-tallet og en stor handelsby. Kanskje var så mange som en tredel av innbyggerne utlendinger. De Bergen på kartet (Hovedtekstbilde)Visste du at Bergen var Nordens største by på 1300-tallet? Dengang var en tredel av innbyggerne utlendinger. Illustrasjon: Melkeveien Designkontor fleste av utlendingene snakket lavtysk. Nordmennene snakket norrønt, det vi også kaller gammelnorsk, et språk som var ganske likt dagens islandsk, forteller Sylfest Lomheim. Han er professor i norsk ved Universitetet i Agder og har skrevet boka "Språkreisa" om det norske språkets historie.

Språk

For 700 til 600 år siden begynte det norske språket å forandre seg. Norrønt forsvant mer og mer. Eller mer riktig: Det forandret seg. Vi fikk et nesten nytt språk i Norge. Mye i dette nye språket fikk vi fra tyskerne som var kommet til Bergen for å handle torsk. Det nye språket vårt kom også fra dansk og svensk. Dette nye språket er blitt til dagens norske språk.

Språk

Denne setningen er norsk, men den består av 18 ord fra lavtysk og tre ord fra norrønt: "Skredderen tenkte at trøya passet fortreffelig, men kunden klaget og mente at plagget var for kort og tøyet simpelt og grovt." De tre ordene på norrønt er: og, at, var. Resten er fra lavtysk.

Noen ord vi har fått fra hanseatene: betale, arbeide, danse, snakke, klok, ærlig, snekker, slakter, smak, kopp.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 2-11