Steinalderkokker

Steinaldermenneskene lærte seg å varme opp maten. Det fikk følger for hvordan tennene våre ser ut i dag.

Steinalderkokk (Ingressbilde) Forskerne tror at steinaldermenneskene lærte seg å varme opp maten. Men hvordan de fant på det er usikkert. Hva tror du? Illustrasjon: Melkeveien Designkontor

Neste gang du koser deg med grillmat eller kokt mat, gjør du det samme som medlemmer av menneskeslekten har gjort i 2 millioner år. Det mener forskere ved Harvard universitetet i USA.

Små tenner, liten magesekk

Vi stammer nemlig fra mennesketypen Homo erectus, som oppsto for cirka to millioner år siden. Denne arten hadde mye mindre jeksler enn mennesker som levde tidligere, og menneskeaper som lever i dag.

Kokt mat må tygges mye mindre enn rå mat. Derfor tror forskerne at de små jekslene våre ble mindre fordi steinaldermenneskene lærte seg å varme opp maten.

Oppvarmet mat er også lettere fordøyelig og gjør at man kan utnytte næringsstoffene i maten bedre enn om den er rå. Denne ideen kan derfor også forklare at vi mennesker er utstyrt med ganske liten magesekk sammenliknet med sjimpanser og gorillaer, som ikke kan koke mat.

Fortidens mysterier 

Hvordan var det så fortidens mennesker oppdaget at oppvarmet mat var godt? Kanskje det hele startet ved at de tilfeldigvis kom over dyr som var brent i en skogbrann eller liknende? Noen forskere er kritiske til disse ideene, for man har ikke funnet ildsteder som er eldre enn 790 000 år. Men hvor lett er det å finne spor etter to millioner år gamle ildsteder?

Publisert i Nysgjerrigper nr. 2-11