Romstasjon i fjorden

Norske forskere ønsker seg en ny romstasjon. Ikke oppe i verdensrommet, men ute i Trondheimsfjorden.

Romstasjon i fjroden inngangsparti (Ingressbilde) Slik har arkitekter foreslått at inngangen på et nytt havforskningssenter skal se ut. Ligner det ikke litt på et romskip? Foto: SNØHETTA ARKITEKTUR

Så lenge det har bodd mennesker i Norge, har havet vært viktig for oss. Vi har fisket fra land og fra båter. Norske skip har fraktet varer til og fra alle verdens havner. Vi har bygd oljeplattformer i Nordsjøen og hentet olje og gass opp fra havbunnen.

Derfor har vi nordmenn forsket mye på alt som har med hav, skip og oljeplattformer å gjøre. I mange år har forskerne i Trondheim hatt et av verdens beste havforskningslaboratorier. Men nå trenger forskerne større plass. De ønsker seg et nytt forskningssenter.

Ut i havrommet

Det er ikke bestemt akkurat hvordan et nytt havforskningssenter skal se ut. Et av forslagene er en diger bygning som skal flyte ute i Trondheimsfjorden. Den likner nesten på en slags romstasjon. Derfor har den fått navnet Ocean Space Centre.

Romstasjon i fjorden oversiktsbilde (Hovedtekstbilde)Det kan vel knapt tenkes et bedre sted for havforskere enn et forskningssenter som flyter på havet?
Foto: SNØHETTA ARKITEKTUR
Mens andre romstasjoner forsker på verdensrommet, skal Ocean Space Center forske på havrommet - hele havet fra havbunnen og opp til overflaten. Her skal forskerne studere alt fra fisk og plankton til skip og oljeplattformer.

I spesielle bassenger skal de undersøke hvordan båter og andre ting oppfører seg i vind, strøm, bølger og is. I andre laboratorier skal de studere hvordan vi best kan stoppe oljesøl, og hvordan vi mennesker påvirker fisk og sjødyr.

Nyttig for mange

Ocean Space Centre vil koste nesten ti milliarder kroner. Men det forskerne finner ut her, kan bli nyttig for mange: oljeselskaper, skipsredere, fiskere, oppdrettsselskaper og mange andre som jobber på eller ved havet. Da er det kanskje ikke så dyrt likevel?

Les mer på www.oceanspacecentre.no

Publisert i Nysgjerrigper nr. 2-11