Rent vann med bananer

Ny forskning viser at bananskall har helt spesielle egenskaper. Skallet kan brukes til å rense vann.

Bananskall Bananskall kan være skumle for uoppmerksomme fotgjengere. Men nå har forskere funnet noe nyttig å bruke skallet til. Foto: Colourbox

Tråkker du på et bananskall kan du gå skikkelig på trynet. Heldigvis kan det gule skallet brukes til mer nyttige ting enn å skli på: Forskere har funnet ut at det fungerer ypperlig som vannrenser.

Metaller i vannet

Vann i elver og vassdrag kan inneholde metaller som bly og kobber. Disse havner i vannet av mange grunner, for eksempel på grunn av utslipp fra industri eller jordbruk. Fordi slike metaller både kan forurense jorda og være skadelige for helsa vår, blir de fjernet fra drikkevannet vårt med kostbare rensemetoder.

Bananklase (Hovedtekstbilde)Forskere har funnet ut at bananskall kan brukes til å fjerne metaller fra vann.
Foto: Colourbox

Bananskall ordner opp

Nå har forskere funnet ut at bananskall kan gjøre rensejobben vel så bra. Skallet kan tørkes og males til pulver, som tilsettes vannet som må renses. Spesielle egenskaper ved skallet gjør at metallene fanges opp i pulveret, og dermed kan skilles ut av vannet. Forskerne prøvde også å lage et filter av flere bananskall som de presset vannet gjennom.

Begge metodene gjør vannet rent, mens de skadelige metallene sitter igjen i bananskallet.

Billig og bra

En stor fordel ved å bruke bananer som vannrensere er at de er billige, og at de ikke trenger å behandles kjemisk for å virke. Det er også miljøvennlig siden bananskallet ellers ville gått i søpla.  

Selv om det nå er fristende å gå bananas med skall i vannglasset hjemme, mener forskerne at dette ikke skal være nødvendig. Vannet i springen har sjelden så høye nivåer av metaller i seg.

Kilde: National Geographic