Klovn i hardt vær

Klimaendringer kan gjøre livet surt for mange av skapningene i havet. Den vakre klovnefisken blir forvirret av surt vann.

Klovnefisk (Ingressbilde) Klovnefisken søker ofte ly hos sjøanemonene for å beskytte seg mot fiender. Foto: Colourbox

Har du sett filmen Oppdrag Nemo? Eller har du besøkt et akvarium med tropisk fisk? Da kjenner du sikkert til den morsomme og vakre klovnefisken.

Den lille smartingen er vant til å passe seg for fiender. Men nå trues den av et større problem, nemlig klimaendringer. Fordi vi slipper ut stadig mer karbondioksid (CO2), regner forskere med at vi vil få et varmere klima i fremtiden. Men mye CO2 gjør også havet surere. Det liker ikke de som har havet som hjem.

Lett bytte

En forsker studerte hva som vil skje med klovnefisken når havet blir surt. Han lot noen fisk bo i et akvarium med vanlig sjøvann. En annen gruppe fisk fikk bo i vann som var omtrent så surt som vi tror at havet vil være i 2050. Begge gruppene fikk høre lyden av klovnefiskenes fiender spilt av fra høytalere i akvariet.

Mens klovnefiskene som bodde i vanlig sjøvann var flinke til å holde seg unna de skumle lydene, var fiskene i det sure miljøet forvirret. De gjorde seg til lette bytter for storfisker.

Forskeren har ikke klart å finne ut hvorfor det sure vannet påvirket fisken slik. Det er en oppgave for neste generasjon av fiskeforskere!

Kilde: Science News for Kids

Surere hav - hvorfor det?

Syrer og baser (Hovedtekstbilde)Lær deg huskeregelen: syre i vann går an, vann i syre blir uhyre!
Foto: SHUTTERSTOCK
Klimaendringene kan merkes på mange måter, blant annet ved at havet blir surere. Det skyldes at CO2 løser seg opp i havet. For å måle hvor sur en væske er, bruker man pH-skalaen. Den har verdier fra 1 til 14.

pH-verdier under 7 hører til det det sure området, mens pH-verdier over 7 hører til det basiske. Havet har normalt en pH på rundt 7, som hverken er surt eller basisk.

Etter hvert som havet tar opp stadig mer CO2, blir pH-en stadig lavere. Forskere mener dette truer mange av de artene som lever i havet.