Arkeologi uten et spadetak

Framtidens arkeologer slipper å grave så mye i jorda. Uten et eneste spadestikk kan forskerne nå se hva som skjuler seg nede i jorda.

Magnetometer på vogn Med magnetometer på en vogn kan arkeologene undersøke store områder uten å grave. Foto: NIKU

Arkeologer kan komme til å grave mindre i framtiden - og samtidig finne mer enn de gjør i dag. I Larvik har forskere fra fem land testet helt nye måter å lete på. Med moderne teknologi har de funnet spennende ting under bakken uten å grave i det hele tatt.

Magnet

Et magnetometer er et instrument som måler hvor magnetiske ting er. Steiner er for eksempel ofte mer magnetiske enn jorda rundt. Derfor kan arkeologene bruke magnetometeret til å finne spor av gravhauger, gjerder og annet som er lagd av stein.

Forskerne har montert flere magnetometer på en slags vogn. Vogna blir trukket av en firehjuling som kan kjøre fort over åker og eng.

Radar

Georadar på traktor (Hovedtekstbilde)Georadaren 'ser' under bakken.
Foto: Magnus Holm
Sjøfolk bruker radar til å se andre skip i tett tåke. Arkeologene bruker georadar til å se hva som skjuler seg under bakken.

Georadaren sender signaler ned i jorda. Når signalene treffer noe, kommer det et ekko tilbake til radaren. Hvor lang tid det tar før ekkoet kommer tilbake, og hvordan signalet ser ut, kommer an på hva det treffer. En steinhaug gir for eksempel et annet signal enn en trestokk.

Forskerne har festet 16 slike georadarer til en liten traktor. Sånn kan de undersøke store områder på kort tid. 

Raskere undersøkelser

Med det nye utstyret kan arkeologene undersøke like store områder på én dag som de måtte brukt flere år på med spade. Og når de kan se hva som ligger under bakken, vet de både hvor de skal grave, og hva de skal se etter. På den måten slipper de å ødelegge verdifulle ting.

Graver til slutt

Arkeolog med spadeFoto: /Illustrasjon: Melkeveien DesignkontorMed georadar og magnetometer finner forskerne også spor etter ting som er borte for lenge siden. I Larvik har de funnet stolpehull etter hus fra jernalderen og avtrykk etter to nesten 20 meter lange skip. De er enten fra vikingtiden eller enda eldre.

Selv om selve skipene nok har råtnet bort, kunne forskerne se skipsformer nede i jorda. Men for å være helt sikre på om det virkelig er skip, må arkeologene grave.

Den nye teknologien er nyttig, men det vil nok være bruk for arkeologer med spader også i framtiden.

Vanskelige ord

  • Arkeolog: En forsker som graver etter og studerer gamle ting.
  • Magnetometer: Et instrument som måler hvor magnetiske ting er.
  • Firehjuling: En slags motorsykkel med fire hjul.
  • Georadar: En radar som kan "se" ned i jorda.
  • Jernalderen: Tiden fra menneskene begynte å bruke jern og fram til middelalderen (ca. 2500–1000 år siden).
  • Stolpehull: Jernalderhus var holdt oppe av stolper. Selv om stolpene har råtnet bort, kan arkeologene finne hullene de sto i.
  • Vikingtiden: Siste del av jernalderen, da vikingene levde (ca. 1000-1250 år siden).

Publisert i Nysgjerrigper nr. 1-11.