Hvorfor hater vi ulven?

I tusener av år har vi hørt fortellinger om slemme og farlige ulver. Ulv og hund tilhører samme familie, så hvorfor hater vi ulven når vi er så glade i hundene våre?

Gråulv (Ingressbilde) Ulven er hovedperson i mange norske fortellinger og eventyr. Foto: GV-PRESS

Du har vel lest eventyret om Rødhette og ulven? Rødhette tripper fornøyd av gårde til bestemor med mat i kurven, mens ulven lurer rundt henne i skogen. Ulven får vite hvor bestemoren bor og løper i forveien for å spise henne opp.

Dette er bare én av veldig mange historier om slemme og skumle ulver. Men vi hører ikke de samme fortellingene om hunder. Disse historiene er snille og gir oss et bilde av hunden som menneskets beste venn, bortsett fra når en og annen biter postmannen i beinet.

Villdyret

Arne Kalland er professor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han forsøker blant annet å forstå hvorfor vi lager så slemme historier om ulven. Arne forteller at ulven er et symbol på et ordentlig villdyr. Den har alltid levd i frihet ute i naturen, og er et av få dyr som vi mennesker ikke har klart å temme. Ulven har aldri blitt temmet av menneskene. Derfor har den alltid blitt sett på som ekstra farlig. Foto: GV-PRESS

- Siden vi ikke klarer å bli venn med ulven, slik som med hunder, straffer vi den ved å gjøre den ekstra farlig i eventyrene, mener Arne. Men han forteller også at menneskene opp igjennom tidene har temmet mange ulver, og at det er disse ulvene som er blitt våre kjæledyr.

- Med utgangspunkt i ulven har vi avlet fram egenskaper som vi i dag finner hos hundene våre, sier han.

Snille Lilleulv

Men hadde vi klart å temme alle ulvene, ville kanskje eventyrene gitt oss et helt annet bilde av dem? Slik som Walt Disneys fortelling om Lilleulv og Storeulv.

Storeulv er pappaen til Lilleulv, men de to ulvene er veldig forskjellige. Lilleulv er bestevenn med tre små griser, mens Storeulv er slem og hele tiden prøver å fange og spise opp vennene til Lilleulv. I tillegg  prøver han å få Lilleulv til å være slem.

Slemme Storeulv

- Storeulv er slem og farlig fordi han lever i skogen og er vill, mens Lilleulv er snill fordi han er venn med grisene. Lilleulv kommer til og med på besøk til grisene i huset deres. Storeulv ville aldri ha besøkt grisene for å være hyggelig. Da måtte det ha vært fordi han kunne spise dem opp, forteller Arne. Derfor har Lilleulv fått rollen som den temmede ulven - i likhet med en snill hund.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 1-12

Lesetrening med Lesekroken

Til denne artikkelen fins det leseoppgaver. Gå til Lesekroken for å laste ned oppgavene.