(U)rettferdighet - hva betyr det?

Har du noen gang fått kjeft for noe du ikke har gjort, eller må dele godterier med noen som ikke fortjener det. Det er urettferdig det! Men hva betyr det egentlig at noe er rettferdig?

jente og gutt krangler (Ingressbilde)

Det er vanskelig, ja kanskje umulig å gi ett svar på hva rettferdighet er. Men en ting er filosofene sikre på, og det er at rettferdighet er noe som alle mennesker over hele kloden er opptatt av. Og at det henger tett sammen med frihet og trygghet som vi også har skrevet om i Nysgjerrigpers filosofiske grublerier.

gutt med ropert kjefter på familien sin (Hovedtekstbilde)Foto: Shutterstock

Rettferdighet og erfaring

Vet du hva det vil si å ha erfaring? Det betyr at du har gjort noe før, gjerne flere ganger. For eksempel har du erfaring med å gjøre lekser. Du har også erfaring som skoleelev fordi du går på skolen nesten hver dag...

Gjennom det du gjør - erfaring - kan du forsøke å gjøre ting du mener er rettferdig, både overfor deg selv og andre.  

Du kan med andre ord øve deg på å være rettferdig. Og øvelse gjør mester!

Ofte vet du selv når du gjør noe som oppleves som urettferdig, ikke sant?

Aper og rettferdighet

Rettferdighet er et forferdelig vanskelig ord, fordi det betyr så mye for oss alle. Både du og jeg ønsker at andre skal behandle oss rettferdig. Hvis ikke kan vi bli såret.  Men det er ikke bare menneskene som har rettferdighetssans. Også apene har sans for rettferdighet.

Les mer om apers rettferdighetssans her på nysgjerrigper.no.

Nysgjerrigpers filosofiske grublerier

Her på nysgjerrigper.no tar vi i tida framover opp noen temaer som forskere og filosofer har grublet over i alle tider. Kanskje er det fordi innholdet i ordene endrer seg med tiden og varierer med hvor i verden du bor? Noen av ordene og temaene vi tar opp er: kjærlighet, trygghet, frihet og urettferdighet.