Hva vil det si å være fri?

Svaret du får avhenger av hvem du spør. Prøv selv! Spør nestemann du møter om hva han eller hun mener med å være fri.

jente som hopper av glede (Ingressbilde)

Forskere og filosofer skiller gjerne mellom ulike typer for frihet som for eksempel fysisk frihet, handlingsfrihet, intellektuell frihet, moralsk frihet, subjektiv frihet, objektiv frihet og følt frihet. Vi skal ikke gå inn på hva alt dette betyr, det overlater vi til filosofene. Men har DU tenkt på hva det betyr å være et fritt menneske?

Frihet og drømmer

De aller fleste som bor i Norge føler seg nok ganske frie. Og frihet er nødvendig for at vi skal utvikle oss og ha det bra. Mange mener det er viktig at mennesker kan realisere seg selv. Det betyr at du prøver å oppfylle dine drømmer om hvem du vil være og hva du vil gjøre med livet ditt.

Frihet til å være og bli

Selvrealisering henger sammen med frihet, fordi det betyr at du må ha frihet til å velge hvem du vil være og hva du vil bli. Skjønner? Dette er spørsmål som mennesker over hele verden bruker mye tid på å filosofere over. Ikke bare forskere og filosofer.

Hva betyr frihet for deg? 

Nysgjerrigpers filosofiske grublerier

Her på nysgjerrigper.no tar vi i tida framover opp noen temaer som forskere og filosofer har grublet over i alle tider. Kanskje er det fordi innholdet i ordene endrer seg med tiden og varierer med hvor i verden du bor? Noen av ordene og temaene vi tar opp er: kjærlighet, trygghet, frihet og urettferdighet.