Miljøvennlig kraft fra havet

Fremtidens strøm kommer fra havet. Nå er verdens første saltkraftverk i miniversjon åpnet, og det ligger ved Oslofjorden.

Turbin (Ingressbilde) Det skapes et trykk når man lager saltkraft. Trykket driver en turbin. Det er en stor maskin som lager strøm når den går rundt. Foto: Statkraft

Med saltkraft lager vi strøm fra havet. Man trenger saltvann, ferskvann og en membran. En membran er en hinne med veldig mange bitte små hull eller porer.

For å forklare litt bedre hvordan saltkraft fungerer, har vi spurt Stein Erik Skilhagen, som er ekspert på feltet. Han ledet byggingen av verdens første saltkraftverk på Tofte ved Oslofjorden. 

Rensing av ferskvann (Hovedtekstbilde)Ferskvann blir renset for partikler og skitt før det sendes gjennom membranen.
Foto: Statkraft

Skaper trykk

– Først blir saltvann og ferskvann ført inn i hvert sitt kammer. Mellom kamrene er membranen. Saltvannet og ferskvannet vil gjerne blande seg, men membranen slipper bare gjennom vannpartiklene. Saltpartiklene er for store og blir stoppet. Dette betyr at det blir mer vann på den ene siden, og trykket øker. Trykket driver en turbin, som er en stor maskin som lager strøm når den roterer. Trykket er det samme som i en foss hvor vannet buldrer ned 120 meter, forteller Stein Erik.

Mange fordeler

Membran (Hovedtekstbilde)Slik ser membranen ut. Membranen er en hinne med veldig mange bitte små hull. Den er viktig for å lage strøm fra havet.
Foto: Statkraft
Det er veldig mange fordeler med saltkraft. For det første er det miljøvennlig. Kraftverkene slipper bare ut tynt sjøvann – ikke CO2 eller andre gasser som forurenser. Ikke minst er det en fornybar energikilde. Det finnes så mye sjø- og ferskvann at det kan lages kraft på denne måten i lang, lang tid. Og et saltkraftverk er ikke avhengig av vær eller vindforhold, slik som vindkraftverk eller bølgekraftverk er.

Stein Erik forteller at et saltkraftverk kan bygges overalt hvor ferskvann renner ut i havet.

Det fins mange steder i verden der forholdene er gode. I Norge er det spesielt bra forhold på Vestlandet og nordover langs kysten. Der er vannet veldig rent. Dette er viktig fordi skitt, som sand og småstein, ikke skal tette til membranen.

Testanlegg

Saltkraftverk (Hovedtekstbilde)Verdens første saltkraftverk ligger på Tofte ved Oslofjorden. Et saltkraftverk er ikke avhengig av vær eller vindforhold, og kan bygges overalt hvor ferskvann renner ut i havet.
Foto: Statkraft
Kraftverket er en såkalt prototype. Det betyr at det brukes til å teste teknologien.

Forskerne håper at prototypen vil gi dem flere svar i årene som kommer. Spesielt er det viktig å forske seg fram til en membran som trekker nok vann igjennom til å drive turbinen.

– I dag lager anlegget bare nok strøm til å drive en kaffetrakter. Men vi håper at vi etter hvert kan bygge et anlegg som skal forsyne flere tusen familier med strøm, avslutter Stein Erik. Et slikt anlegg vil være omtrent like stort som en fotballbane.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 3-10