Mister jenter flere tenner enn gutter i 1. klasse?

Tannfelling satte fart på tellingen i 1. klasse ved Hillestad skole. Forskerspirene stakk av med Matematikkprisen i Årets Nysgjerrigper for kreativ matematikk.

Jente som har mistet tenner (Ingressbilde) Mister jenter flere tenner enn gutter i 1. klasse? Foto: Hillestad skole

Av 1. klasse ved Hillestad skole i Holmestrand. Vinner av Matematikkprisen i Årets Nysgjerrigper 2010. 

Dette lurer jeg på

Allerede i dagene etter skolestart er det snakk om tenner blant førsteklassingene. Noen har mistet tenner, andre har løse tenner og flere kommer gledesstrålende på skolen når de har mistet en tann. Det er ni gutter og like mange jenter i klassen.

De nysgjerrige små har mye de lurer på som de kunne tenke seg å forske på. Mange ting er vanskelig å forske på, som for eksempel eksotiske dyr. Men ingenting er så interessant som å forske på egen tannfelling.

Hvorfor er det slik?

Aller først teller elevene hvor mange tenner de har i munnen. Hvor mange har de mistet?
Før skolestart har jentene mistet 28 tenner, mens guttene bare har mistet 16. Dette synes guttene er litt urettferdig. Er det slik med alle 1. klassinger? Etter litt diskusjon kommer de fram til hypotesen om at: Jenter mister flere tenner enn gutter i 1. klasse.

I november begynner tvillingene Nikolai og Aleksander i klassen. Medelevene lurer på om tvillinger mister tenner omtrent på samme dag. Svaret gir seg raskt, for Nikolai har ennå ikke mistet sin første tann. Aleksander har derimot mistet to. Men kanskje det endrer seg etter hvert? Og hva hvis tvillinger er gutt og jente?

De setter derfor opp to hypoteser til:
•    Tvillinger mister like mange tenner i 1. klasse
•    Hvis tvillingene er gutt og jente, vil jenta miste flere tenner enn gutten.

Elevene er klare for å forske seg gjennom 1. klasse.

Plan for undersøkelsen

Holmestrandelevene lager sitt første søylediagram: navnet på hver elev, en blå tann per tann som er mistet før skolestart, og en rød tann for hver tann de mister underveis i 1. klasse. De bygger også diagrammet med blå og etter hvert røde legoklosser.

Tenner som mistes registreres i søylediagram (Hovedtekstbilde)Tenner som faller ut føres opp i søylediagram.
Foto: Hillestad skole
Elevene vil telle og registrere tenner som faller ut blant sine egne. Men de trenger flere tall å forske på enn bare seg selv. Førsteklassingene bestemmer seg derfor for å sende brev til flere skoler som kan hjelpe dem med undersøkelsen. De involverer de fire andre barneskolene i kommunen. Noen kjenner også elever ved barneskoler på Island, Svalbard, Trondheim og Tromsø. Og hva med skolen tvillingene kommer fra? De har også ønske om å få en tannlege til å komme og fortelle om tenner.   

Hente opplysninger

Tenner starter for alvor å falle ut. En av guttene mister to bare i løpet av en kort ferie. Endelig, 16. mars kan også Johan som sistemann tegne inn i tabellen at han har mistet sin første tann. Han skriver: "Det var rart å (miste, red. anm.) min første tann og det var ekelt også. Det var kult også. Mamma ruga på tanna".

1. klasse ved Hillestad skole (Hovedtekstbilde)Tanntellerne på Hillestad skole.
Foto: Hillestad skole
Et spørreskjema blir sendt ut til 37 skoler og flere tannklinikker. Skolene de kontakter/sender brev til, merker de av på et stort kart over landet, slik at de vet hvor de har sendt dem.

På Internett blir de kjent med figuren "Flode" som pusser tenner. De lærer seg sangen hans, "Puss puss, så får du en suss".

Forskerspirene får et tips fra en ekspert om at tannfellingen kanskje henger sammen med når man får sin første tann. De undersøker derfor hjemme med foreldrene om hvor gamle de var da de fikk sin første tann. Tendensen er at de som er født tidlig på året, har mistet flere tenner.

Dette har jeg funnet ut

Telling av tenner mistet av jenter (Hovedtekstbilde)243 jenter mistet til sammen 1011 tenner. 1. klassingene fant en smart måte å telle alle tennene på.
Foto: Hillestad skole
19 skoler svarer av 37 de kontaktet. Inkludert egen klasse, har 27 klasser deltatt. 243 jenter har mistet 1011 tenner, mens 316 gutter har mistet 1001 tenner. Det gir et gjennomsnitt på 4,1 tann per jente, men bare 3,1 tann per gutt. I klassen er gjennomsnittet omtrent det samme. Tvilling-hypotesen stemmer ikke, det er ni tvillingpar ved skolene de har forsket på, og de har mistet ulikt antall tenner.

Elevene planlegger tannfest når de til sammen har mistet 100 tenner. Når det sender inn til Nysgjerrigper er de kommet opp i 98 tannfellinger i klassen.

Som en avslutning på prosjektet, skriver de takkebrev til alle som har deltatt i undersøkelsen og hjulpet dem. Elevene vinner Matematikkprisen i Årets Nysgjerrigper 2010.

Les hele prosjektet: "Mister jenter flere tenner enn gutter i 1. klasse"