Rockekonsert for fisken

Hvordan tror du det ville være å høre på en sammenhengende rockekonsert flere uker i strekk? Når vi leter etter olje og gass i havet, er det kanskje noe sånt vi utsetter fisk for.

torsk med øretelefoner (Ingressbilde)

Lyd er trykkbølger - i vann eller i luft. Lyd ledes godt gjennom vann, og lydens hastighet i vannet er fire ganger raskere enn gjennom luften. Derfor er det ikke rart at mange fisker har god hørsel, og at de bruker lyd for å kommunisere med hverandre.

Indre øre

Fisk har ikke ører på utsiden av hodet slik som oss. I stedet har de et øre inne i hodet som de kan høre veldig godt med. Fiskeøret er lagd slik at fisken hører dype toner best.

torsk (Hovedtekstbilde)Vi vet at torsken kan høre bra, og at den hører dype lyder spesielt godt. Ser du øret til fisken?
Foto: Innovasjon Norge
Fisk har i tillegg et annet "øre". Det er i den linjen du kan se langs siden på for eksempel en torsk.

Dette "øret" kalles rett og slett sidelinjen. Med sidelinjen føler fisk bevegelser i vannet rundt seg, fra nabofisker eller fra byttedyr den kan tenke seg å spise.

Kikker du på en fisk, er det ofte lett å oppdage sidelinjen. Åpner du hodet på en fisk, kan du ta ut øresteinene som hører til det indre øret.

Mange fisker og pattedyr i havet snakker med hverandre på hvert sitt språk, og ulike torskestammer snakker faktisk forskjellige dialekter, mener forskere. Fisk snakker om hvor de kan finne mat, at de vil pare seg, eller at de er sinte.

Høye smell

torskerock (Hovedtekstbilde)Utenfor Lofoten og Vesterålen i Nord-Norge har oljeselskaper i sommer lett etter olje og gass under havbunnen. For å finne denne oljen og gassen sender letefartøyer høye smell ned i havet. Når lyden treffer havbunnen, fortsetter den videre ned i bakken.

Med opptaksutstyr hører forskerne på lyden som kommer tilbake. Slik er det mulig å finne ut om det er olje eller gass langt nede under havbunnen. Dette kalles seismikk.

Hva synes fisken?

Men hva synes egentlig fisken i havet om å måtte høre på at smell som dette blir avfyrt hvert 10. sekund flere uker i strekk? Noen kaller det lydforurensning av havet. Andre mener at fisk neppe bryr seg noe særlig om det.

Egentlig vet vi lite om hva som skjer med fiskene og hørselen deres når vi mennesker sender kraftige lyder ned i havet. For å forsøke å finne ut om vi plager fisken med høye lyder, har forskere fra Havforskningsinstituttet i Bergen undersøkt hvordan det gikk med fisken utenfor Lofoten og Vesterålen da smellene ble avfyrt i sommer. De har blant annet undersøkt om torsken rømte unna da det smalt som verst. Svaret skal de ha klart denne våren.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 1-10