Supervaksine

Hadde det ikke vært bra om det fantes én type vaksine mot influensa? En som kan brukes år etter år, som er helt trygg for barn å ta og billig å lage? Norske forskere er på sporet av en slik supervaksine!

jente som nyser (Ingressbilde)

Det finnes mange forskjellige typer virus i verden. Noen kan gjøre oss syke, mens andre er helt ufarlige. Noen virus kan gjøre deg forkjølet, andre gir deg influensa. Dyr kan også få influensa.

Influensavirus forandrer seg over tid. Derfor finnes det mange forskjellige virus som kan smitte oss, år etter år.

Fugl og svin 

gris (Hovedtekstbilde)Dyr kan også få influensa.Av og til opplever vi at influensavirus forandrer seg veldig mye. Da får kroppen vår problemer med å kjenne igjen viruset, og vi har liten motstandskraft. Dette kan skje hvis et virus overføres fra dyr til mennesker, for eksempel som ved fugleinfluensa.

Hvis to influensavirus går sammen og lager et blandingsvirus som smitter fra menneske til menneske, kan kroppen også få problemer med å holde seg frisk. Svineinfluensa er en slik type virus.

Mange typer influensa - én vaksine

I dag lages vaksiner mot influensa hvert år. De som lager vaksinene ser hvilke typer influensavirus som var mest vanlig i året før.

Vaksinen består av flere virus som er ødelagt og dermed ikke kan gjøre oss syke mer. Kroppen kjenner likevel igjen virusene og lager forsvar mot disse typene. Vaksinen fungerer altså ikke mot alle typer virus, bare akkurat de som var i vaksinen.

Men norske forskere er nå i ferd med å lage en vaksine som skal fungere mot alle typer influensavirus. Gjennom ny teknologi er det nå mulig å lage stoffer som vi kaller peptider.

Peptider 

Peptider er små biter av proteiner som finnes i alle influensavirus. Ved hjelp av peptider kan vi lage vaksiner som fungerer litt annerledes enn de vi har i dag.

virus (Hovedtekstbilde)Illustrasjon av et virus.Peptidvaksiner skal fungere mot virus fra både fra mennesker, fugler og pattedyr. Hvis kroppen klarer å kjenne igjen alle disse typene av influensavirus vil vi bli mindre syke og fortere friske.

Vaksiner med peptider er veldig sikre og trygge nok til at de også kan brukes på barn. Vaksinene er enkle å produsere i stort antall og kan dermed tilbys til folk i hele verden.