Forskerferd til Grønland

Åtteåringene Torjus og Miro hadde sitt livs opplevelse da de fikk være med fedrene sine på ekspedisjon til Grønland. Eventyret kan du lese om i boken Reisen til istiden.

Reisen til istiden (Ingressbilde) Reisen til istiden er en bok for barn, men den er også fin å dele med en voksen. Foto: Thomas Ulrich/ Gyldendal

Torjus er fra Norge, og Miro fra England. Begge er åtte år, og har fedre som er geologer. En geolog forsker på stein og hvordan jorden er bygd opp. For geologer er Grønland det reneste eldorado.

Til istiden? 

Grønland er en diger øy som ligger mellom Island og Nord-Amerika, rett sør for Nordpolen. Siden landjorda på Grønland enkelte steder er dekket Moskus (Hovedtekstbilde)Moskusen er en tøffing som klarer seg godt på Grønland.
Foto: Thomas Ulrich/PRIVAT
av så mye som 3500 meter tykk is, er det nesten alltid kaldt der. I fjordene flyter det gigantiske isfjell, og på land kan du treffe både isbjørn og moskus.

Men det er enda en grunn til at en reise til Grønland nesten er som å dra tilbake til istiden: På Grønland er mye av landjorda slik som den var her i Norge for tjue tusen år siden, altså under istiden.

Ved å studere jord og stein på Grønland, kan fedrene til Torjus og Miro finne ut mer om hvordan landskapet har utviklet seg, og hvordan oljen under Nordsjøen er blitt til.

Torjus i båt ved Grønland (Hovedtekstbilde)Mye av turen foregikk i båt.
Foto: Thomas Ulrich

Alt om Grønland

I boken forteller Torjus og Miro etter tur fra den strabasiøse ferden langs kysten av Øst-Grønland. I tillegg får du vite mange spennende ting om naturen, dyrene og folkene på Grønland. Boken har mange fine bilder, og er lett å lese.

Les mer om Torjus sin reise til Grønland her. 

Reisen til istiden. To gutter på arktisk ekspedisjon

Skrevet av Ebbe Hartz, Susan Glimmerveen, Niels Hovius og Trude Dybendahl Hartz.

125 sider. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2009

Boken inngår som et formidlingsbidrag i Det Internasjonale Polaråret 2007-2008, finansiert av Norges forskningsråd.