Smarte fugler overvintrer

Mange av fuglene våre er trekkfugler. De flyr langt sørover for å finne den beste maten og det beste klimaet. Men er egentlig det så smart?

Fossekall (Ingressbilde) Norges nasjonalfugl, fossekallen, er en standfugl. Det betyr at den ikke flyr andre steder om vinteren. Foto: Shutterstock

Da noen spanske forskere sammenliknet hjernen til trekkfugler med hjernen til fugler som ikke flyr andre steder om vinteren (standfugler), oppdaget de at standfuglene har større hjerner enn trekkfuglene. Det kan tyde på at standfuglene er smartest. 

Er du en liten fugl som må overleve vinteren i Norge, så hjelper det helt sikkert å være litt smart. Er du derimot en trekkfugl som velger å stikke til Syden om vinteren, trenger du muligens ikke å være like lur.

Mat etter årstidene

Om sommeren lever alle småfuglene våre av insekter, larver og mark. Dumpapp, hunn, på gren med rognebærDompappen må være en luring siden den klarer å overleve i Norge om vinteren, skal vi tro de spanske forskerne.
Foto: GV-PRESS
Standfuglene - som for eksempel meisene - har funnet ut at de om vinteren i stedet kan spise frø og bær. I tillegg finner de god mat på fuglebrettene til folk.

Selv om vi blir imponert over at trekkfuglene våre kan finne fram over tusener av kilometer, så er det nok standfuglene som har det tøffest. De må overleve en utendørsvinter i Norge. Derfor må de være noen smartinger.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 2-10