Hjerneføde

05. nov 2009 07:00

Gutt med fisk (Ingressbilde) Sjømat er bra for hjernen - og humøret! Foto: A. Juul (Fiskesprell)

Den hjertevennlige omega-3-fettsyren har mange positive effekter på menneskekroppen – også på humøret.

Omega-3 er viktig for å lære. Hjernen består av mye fett, og en stor del av dette fettet er omega-3-fettsyrer. Hjernen bruker omega-3-fettsyrene til å bygge viktige strukturer som påvirker vekst og antall kontaktpunkter i hjernen.

Hjernecellene vokser og utvikler koplinger til andre nerveceller. Hjernens byggevirksomhet påvirker derfor hvordan du tilegner deg kunnskap på skolen og ellers i livet.

Hjelper på humøret

Noen forskere påstår at fettsyrene fra fisk kan påvirke folks oppførsel og sinnsstemning. De hevder at mennesker med en høy andel omega-3 i blodet kan være mer medgjørlige enn de med lavere nivåer av omega-3.

Humørforskerne mener at disse funnene bidrar til å åpne dørene for mer forskning på sammenhengen mellom inntak av de populære fettsyrene og folks humør.

Spennende forskning, ikke sant?

Teksten er hentet fra ungdomsheftet "Et hav av muligheter" (2009), utgitt av forskningsprogrammet HAVBRUK i Forskningsrådet.

Sist endret: 05.11.2009

facebook twitter email print
  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle