Darwin og duene

Mennesket har avlet frem husdyr gjennom tusenvis av år. Slik har vi fått sauer med mye ull og kuer som lager mye melk. Men hva skjer når naturen får bestemme?

Due, brevdue, kompass2/ Nysgjerrigper 4-06

Charles Darwin er kjent for ha skrevet en av de viktigste naturfaglige bøkene noensinne. Boken heter Artenes opprinnelse og handler om hvordan livet på jorden har utviklet seg. Men det første kapittelet handler mest om duer.

Dilla på duer

På den tiden Darwin levde, var det populært å drive med oppdrett av duer i England. Sporten gikk ut på å avle frem duer med bestemte egenskaper ved å bestemme hvilke duer som fikk pare seg med hverandre.

Noen dueoppdrettere ville ha duer med fjonge fjærdrakter, mens andre spesialiserte seg på flinke brevduer. For Darwin var alle typer duer like spennende. Duene var nemlig et godt eksempel på hvor raskt arter kan forandre seg når dyr med bestemte egenskaper plukkes ut til å få avkom sammen.

Klikk her for å lese mer om oppdrett og store forskjeller.

Om dyr i Rogaland og Troms

Mennesket har drevet med husdyr i tusenvis av år. På Jærmuseet -Vitengarden kan du lære mer om et viktig yrke for alle som har husdyr. Les mer om utstillingen Dyrlegen på museets hjemmesider.

Tromsø museum har nylig åpnet sin nye, faste utstilling Naturligvis. Utstillingen handler om hvordan korte og langsiktige endringer påvirker dyrelivet i den nordnorske naturen. Les mer på museets hjemmesider.

Miljøet bestemmer

Darwin oppdaget at slike forandringer skjer i naturen også, bare mye langsommere, og uten at noen bestemmer hvilken retning utviklingen skal ta. I naturen er det nemlig dyrenes egen evne til å overleve på bestemte steder som former artene. Bare de som er best tilpasset sitt miljø, får sjansen til å formere seg videre.

Men hva skjer når miljøet til dyrene forandrer seg? Vi mennesker kan ha stor innflytelse på dyrearter, selv om vi ikke tenker på det. For eksempel kan forurensning, overfiske eller hugging av skog bety mye for hvilke dyr som overlever.

Darwin-året 2009

I 2009 feirer vi at det er 200 år siden Darwin ble født, og 150 år siden Artenes opprinnelse ble utgitt. Søk i arkivet på Darwin og les mer om den berømte vitenskapsmannen.