Gammelt blir nytt

Vi vet alle at det er viktig for klimaet vårt å sortere avfall. Hvorfor er det så viktig, og hva slags avfall kan vi sortere? Sorterer du avfall?

Symbol resirkulering

Vi produserer stadig mer avfall. Visste du at kommunene Arendal, Froland og Grimstad for litt siden ble norgesmestre i kildesortering? I disse kommunene er det kult å sortere søpla - og det er enkelt å gjøre det. Alle har nemlig hvert sitt kildesorteringsskap hjemme hvor de kan sortere ut matavfall, glass- og metallemballasje, restavfall, elektrisk avfall og farlig avfall som oppladbare batterier og malingsrester. I tillegg sorterer de plast i egne sekker. Papp, papir og drikkekartonger sorterer de også i egne dunker. Her blir det lite restsøppel!

Hva kan sorteres?

Melkekartong (Hovedtekstbilde)Drikkekartonger må skylles og brettes før de leveres inn til resirkulering.
Foto: Shutterstock.com

Nesten alt avfall kan sorteres. På gjenvinningsstasjonene kan du blant annet sortere ut farlig avfall, plast, glass, metall, grovavfall, hageavfall og trevirke. Mat- og planterester kan også sorteres ut og bearbeides til energi og kompostjord. Elektroniske produkter inneholder miljøskadelige stoffer som bly, kvikksølv, kadmium og PCB. Dette er stoffer som kan skade mennesker og dyr, dersom de havner i restsøpla.

Elektronisk avfall (Hovedtekstbilde)Foto: Shutterstock.com

Det er derfor spesielt viktig at slike produkter blir levert til gjenvinning. Du kan levere små elektriske og elektroniske produkter gratis til gjenvinning hos alle som selger disse produktene. Mange sorterer ut papp og papir og leverer dette til gjenvinning. Du har helt sikkert noe som er laget av gjenvunnet papir hjemme - en bok, en kalender, ark eller kanskje et brevpapir? Klær kan også sorteres og leveres til gjenbruk. Dette leveres i egne beholdere til UFF eller Fretex.

Gjenvinning hjelper klimaet

En ny rapport viser at den søpla vi gjenvinner i Norge, sparer oss for nesten 4 millioner tonn utslipp av klimagasser hvert eneste år. Det tilsvarer omtrent utslippet fra fire store gasskraftverk. Denne innsparingen betyr mye for klimaet vårt når vi vet at økende klimagassutslipp fører til økt global oppvarming og mer ekstreme værforhold. Sortering av avfall gjør også at vi får mindre restsøppel. Vi sparer ressurser ved at vi bruker de samme materialene flere ganger.

Gjenvinningsstasjon (Hovedtekstbilde)Foto: Shutterstock.com

Dette er ofte både billigere og mer miljøvennlig enn å skulle lage produktene helt fra bunnen av. Tenk for eksempel så smart det er å kunne gjenvinne papir flere ganger, i stedet for å hugge nye trær hver gang fabrikkene skal lage nytt papir! Hver enkelt kaster i gjennomsnitt ca 400 kilo søppel hvert år. Halvparten av dette sorterer vi ut. Målet må være å sortere enda mer, for sortert avfall kan komme til nytte igjen.

Flere ønsker å gjenvinne plast

I noen kommuner i Norge finnes det et tilbud til de som vil sortere plast og levere dette til gjenvinning. Plastemballasje kan være plastbokser, plastposer, plastkorker, sjampoflasker og potetgullposer. Mange nye kommuner planlegger å få til denne innsamlingen, og snart vil kanskje også du kunne sortere plast der du bor. Forskere har nå nemlig funnet ut en ny teknologi som gjør at vi kan gjenvinne 75% av den plasten som samles inn.

Onøy Lurøy, Rot, container, Årets nysgjerrigper 2005I 2005 fikk Onøy/Lurøy skole fikk teknologi- og designprisen i Årets Nysgjerrigper for sitt prosjekt Fra rot til ryddig. Disse søppelcontainerne inspirerte elevene til å forske på kildesortering.

Plasten som samles inn sorteres i to kvaliteter. Plasten med best kvalitet materialgjenvinnes til nye plastprodukter, som for eksempel møbler, sekker, fleecegensere, lette ryggsekker og kontorstoler. Den plasten som er av dårligst kvalitet energigjenvinnes. Det betyr at plasten brennes og at energien som da oppstår blir tatt vare på og brukt igjen. Plast kan gjenvinnes utallige ganger, og det er derfor veldig smart å samle inn plasten slik at vi kan bruke den flere ganger.

Pant et klesplagg!

Bukser (Hovedtekstbilde)Foto: Shutterstock.com

Du har helt sikker pantet både plastflasker og bokser, men visste du at du faktisk kan få pant for en jakke eller en genser? Foreløpig er det bare en produsent som har en slik panteording, og den gjelder bare for de som bor i Oslo eller Kristiansand. Panteordningen er en prøveordning som i første omgang varer frem til sommeren.

Ved å levere en brukt, umoderne eller for liten jakke tilbake til butikken, vil du få en pantelapp på 50 kroner. For en genser får du 30 kroner. Om du ikke ønsker å bruke pantelappen på deg selv, kan du velge å legge lappen i en egen panteboks. Da vil pengene gå til veldedige formål. Klærne du leverer inn vil bli sendt til gjenbruk i Øst-Europa. En opprydding i klesskapet kan med andre ord både være god økonomi og til glede for andre!