Vikingdronningens grav?

For 950 år siden var vikingtiden i Norge over. Interessen for forfedrene våre lever i beste velgående, og i det siste halve året er det gjort flere sensasjonelle funn. Ett av dem handler muligens om dronning Åsa - Harald Hårfagres farmor.

Skjelett fra Oseberggraven. FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM/ VIVIAN VANGEN/ MÅRTEN TEIGEN, NYSGJERRIGPER 1-08Er dette skjelettet til Dronning Åsa? Beina skal gi forskerne svar. FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM/ VIVIAN WANGEN/ MÅRTEN TEIGEN

I 1903 fant man et praktfullt vikingskip. Det lå begravd i jorda under gården Oseberg i Vestfold. Leiren rundt skipet hadde bevart det godt i de tusen årene det hadde ligget i gravhaugen.

Innholdsrik grav

I skipet var en rik og mektig kvinne gravlagt. Med seg i graven hadde hun fått en stol, fem senger, flere sleder, vevde billedtepper, tallerkener, kister, kniver og mye mer. I graven lå også tretten hester, seks hunder, to okser... og restene av en annen kvinne!

Kongegrav

Hvem var den mektige kvinnen? Graven er så majestetisk at historikerne tror det må ha vært en nær slektning av kongen som er begravd her. Noen mener det er dronning Åsa, mor til Halvdan Svarte og farmor til Harald Hårfagre.

Men forskerne kan ikke gi et sikkert svar. I 1948 ble skjelettene gravd ned igjen i Oseberghaugen i en kiste av metall. Den gangen klarte noen å lure unna seks bein. 60 år senere er disse beina dukket opp igjen, og i høst ble også metallkista med de andre beina hentet ut av graven.

Oseberggraven 1903. FOTO: O. VÆRING/KULTURHISTORISK MUSEUM & HOLMESTRAND ALUMINIUM MUSEUM, NYSGJERRIGPER 1-08Oseberggraven ble gravd ut i 1903. Beinrestene etter to kvinner ble lagt i en kiste og gravd ned igjen i haugen for 60 år siden. FOTO: O. VÆRING/KULTURHISTORISK MUSEUM & HOLMESTRAND ALUMINIUM MUSEUM

Undersøkelser av arvestoff

Per Holck er professor i anatomi (læren om hvordan kroppen er bygd opp) ved Universitetet i Oslo. Han har som oppgave å undersøke de 70 beinrestene.

Sammen med danske forskere sørger han blant annet for testing av arvestoff (DNA) i beina. Han studerer skjelett, ledd, hodeskalle, tenner og hvordan musklene er brukt. Studiene gir opplysninger om hvordan kvinnene levde, og om de var i slekt.

- Kvinnene var litt over 50 år gamle da de døde, forteller professoren. Fra før har forskere funnet ut at tømmeret i skipet ble hugd i år 834. På den tiden overtok dronning Åsas sønn Halvdan Svarte kongedømmet i Vestfold. Per Holck vil ikke spekulere i om det er dronningens beinrester han studerer, men han kan ikke avvise det.

Trellkvinne?

Beinrester fra Oseberggraven. FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM/ MÅRTEN TEIGENI september 2007 ble Oseberggraven åpnet igjen, og kistene med beinrester etter to kvinner hentet ut. FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM/ VIVIAN WANGEN/ MÅRTEN TEIGEN

I mer enn 100 år har det vært spekulert i om den andre kvinnen var trellkvinnen hennes. De nye funnene viser at det mest sannsynlig var to kvinner av høy rang som lå i Oseberg-graven.

- Begge kvinnene har spist den samme maten - mat fra landdyr, ikke fra sjøen. En trellkvinne ville neppe ha levd av denne kosten, sier Per Holck. - Og en av kvinnene har brukt tannpirkere. Det var ikke vanlig blant vanlige folk, avslutter professoren.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 1-08