Historien om dronning Åsa

Harald Hårfagre het Norges første konge. Han ble konge nesten hundre år etter at vikingtiden begynte på slutten av 700-tallet. Før hans tid var det mange småkonger rundt omkring i landet. De fleste lå i krig og konflikt med hverandre.

Vikingskip, dronningrøveri. MELKEVEIEN DESIGN, NYSGJERRIGPER 1-08

Jo større område en konge rådde over, desto større inntekter fikk han fra avgifter på varer som ble omsatt. Og jo mer penger, desto større krigerhær hadde han.

Borre-kongen Gudrød

Borre-kongene var de rikeste. Borre ligger nær sjøen ved Horten i Vestfold. Gudrød het en av Borre-kongene. Hans første kone var død, og han aktet ikke å leve alene.

Det gikk rykter om en prinsesse så vakker som ingen andre, og det var henne kongen ville ha. Hun het Åsa, var knapt 20 år gammel og prinsesse i kongedømmet som strakte seg fra Larvik til Kristiansand. Åsa var datter av kong Harald Rødskjegg.

Vold avler vold

Kong Gudrød lot ikke tiden gå til spille, og sendte bud til nabokongen om at han ønsket seg prinsesse Åsa som sin brud. Han fikk raskt bud tilbake med avslag. Åsa ville ikke gifte seg med den mye eldre kongen.

Vikingsverd. NYSGJERRIGPER 1-08

Men kongen tok ikke et nei til svar. Han seilte ut med et av krigsskipene sine og overfalt Agder-kongen i ly av mørket. Både Åsas far, kongen, og hennes bror ble drept. Åsa ble tatt til Borre med makt.

Ett år senere fødte hun kong Gudrøds sønn. Han fikk navnet Halvdan Svarte. Men før sønnen fylte ett år, tok Åsa hevn og drepte kong Gudrød. Hun flyktet tilbake til Agder, tok styringen over kongedømmet og ble dronning.

Arvet makten

I Borre overtok Olav Geirstadalv tronen. Han var kongens eldste sønn og på alder med stemoren sin.

Tjue år senere overtok Halvdan Svarte som konge etter dronning Åsa. Han var stor og staut og nøyde seg ikke bare med å være kongen av Agder. Han krevde halve arven etter sin far, og fikk halve kongedømmet til kong Olav av Borre. Slik ble Halvdan Svarte en mektig konge. Dette var omkring året 860.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 1-08