Hvem gir uværet navn?

Husker du uværet Tuva? Da var det dårlig vær! Men hvorfor har uværene egentlig navn - og hvem bestemmer hva de skal hete?

Fyrtårn i kraftig storm (Ingressbilde)

I Amerika har de hatt navn på ekstremvær siden 2. verdenskrig. Vi fikk ikke navn på ekstreme værforhold i Norge før i 1995, og foreløpig er vi det eneste landet i Norden som har denne ordningen.

Hvem gir uværene navn?

Det er Meteorologisk institutt som bestemmer hva ekstremvær i Norge skal hete. Årsaken til at meteorologene lager navn på uværene, er at de skal bli lettere å holde fra hverandre. I 2005 kom stormene Gudrun, Hårek og Inga i rask rekkefølge. Faktisk var det ene uværet allerede på vei innover Norge før forrige hadde rast fra seg. Det er også mye lettere å huske for eksempel "Tuva" i stedet for "uværet i januar 2008", ikke sant?

Stormfelt tre (Hovedtekstbilde)Foto: Shutterstock.comViktig med tydelige varsler

Meteorologisk institutt har også ansvar for å sende ut tydelige og tidlige varsler om ekstremvær. Slik kan vi, politikere, politiet og sykehusene være forberedt. På den måten kan vi kanskje klare å begrense de skadene ekstremvær kan føre til.

Hvordan bestemmer meteorologene navnene?

En liten gruppe meteorologer på Meteorologisk institutt bestemmer på forhånd hva alle ekstremvær skal hete. De lager en hemmelig liste med navn som de følger etter hvert som uværene kommer. Det er bare disse meteorologene som vet hva neste uvær kommer til å hete.

Ekstremvær 

Dersom været utgjør en fare for liv eller verdier, kalles det ekstremvær. Værfenomener som kan forårsake varsel om ekstremvær er:

  • Ekstremt sterk vind.
  • Store nedbørsmengder som gir ekstrem flom.
  • Store temperaturøkninger som øker snøsmeltingen slik at det blir ekstrem flom.
  • Ekstremt høy vannstand langs kysten. Dette kalles stormflo.

Hva skal stormen hete ?

Når meteorologene lager navnelisten har de noen regler de må følge. Navnene på uværene skal komme i alfabetisk rekkefølge, fra a til y. Annethvert uvær skal ha jente- og guttenavn, og alle navnene må være kjente norske navn.

De unngår helst å bruke navn på kjendiser og offentlige personer, eller navn som inneholder bokstavene æ, ø og å. Siden vi har en konge som heter Harald vil vi nok ikke få en storm som heter akkurat dette. Så lenge vi har en statsminister som heter Jens, vil nok heller ingen orkan hete dette.

Hva tror du neste ekstremvær vil hete?

Nå som du vet reglene for hvordan navnene lages, er det bare å begynne å gjette! Forrige uvær het Tuva. Hva tror du da neste uvær kommer til å hete? Ulf? Eller kanskje Ulrik?