Surt eller basisk?

Når CO2-utslippene på jorden øker, blir det også løst opp mer CO2 i havet. Dess mer oppløst CO2, dess surere blir havet. Men hva mener man egentlig med at havet blir surt?

Kjemikalier, løsninger, farger. Foto: SHUTTERSTOCK.COM (brukes kun av Nysgjerrigper)

Når vi brenner gass, olje og kull slipper vi ut karbondioksid (CO2). Når gassen løses opp i havet, blir det på sikt surere. Ikke så mye riktignok, men noen organismer i havet er vare mot pH-endringer. Korallrev tåler ikke at havet blir surere, mens man fremdeles er litt usikre på hvordan fisk reagerer.

pH-verdi

For å måle hvor sur en væske er, bruker man pH-skalaen. Den har verdier fra 1 til 14. pH-verdier under 7 hører til det det sure området, mens pH-verdier over 7 hører til det basiske området. Dersom pH-verdien er akkurat 7, sier vi at løsningen er nøytral.

  Nysgjerrigper-teltet

linje linje

Sammen med Nysgjerrigper finner du:
Bioteknologinemda
Fysisk institutt, UiO
Forskerfabrikken
Norsk Teknisk Museum
Miniskaper'n

Nysgjerrigper med venner disker opp med spennende eksperimenter og opplevelser på Universitetsplassen, 21. og 22. september 2007.

  linje
 

For hver enhet som pH-verdien synker med, blir løsningen 10 ganger surere. Det vil for eksempel si at en løsning med pH-verdi på 4 er 1000 ganger surere enn en med pH=7 (dette er fordi 7 - 4 = 3 og hvis du multipliserer tallet 10 tre ganger med seg selv, så får du tusen: 10 × 10 × 10 = 1000).

Lær et måletriks

I Nysgjerrigper-teltet vil Forskerfabrikken lære deg et triks som du kan bruke for å oppdage om en løsning er sur eller basisk. Hvis du tilsetter sitron, natron eller eddik til en saft av rødkål, vil denne forandre seg. Hvordan? Det kan du finne ut hvis du tar deg en tur innom oss på Forskningstorget i Oslo neste helg!

Drivhuseffekten

CO2-gass er en av gassene som bidrar til drivhuseffekten, og Forskerfabrikken gjør flere eksperimenter som viser deg hvordan denne påvirker jorda. Du kan tjuvstarte her på inne på nettsiden ved å prøve deg på minilab'en "Drivhuseffekten". Klikk her for å komme inn på siden med alle minilab'ene!

Vil du vite mer om drivhuseffekten og klima? Du finner mange artikler om det her på nysgjerrigper.no. Søk i arkivet!