Hvorfor er det så mange døde albuesnegl og strandkrabber på land?

Et imponerende kartleggingsarbeid av døde albuesnegl og strandkrabber sikret Samfundets skole i Egersund Naturfagprisen i barnas forskningskonkurranse.

6.-7.klasse, Samfundets skole. Vinner av naturfagsprisen, Årets Nysgjerrigper 2007.

Av 6. og 7. klasse ved Samfundets skole i Egersund i Rogaland. Vinner av Naturfagprisen i Årets Nysgjerrigper 2007.

Dette lurer jeg på

Elevene får i lekse å lage spørsmål som de lurer på. De velger denne problemstillingen: Hvorfor er det så mange døde albuesnegl og strandkrabber på land?

Oppgaven har opprinnelse i at en av foreldrene har hytte i strandsonen. Der har læreren vært på besøk og observert mange krabber og albuesnegl på land dette året. Både lærer og elever lurer på hvorfor det er slik. Og stemmer det at det er mer nå enn tidligere?

Hvorfor er det slik?

Alle i gruppa kommer med sine teorier om hvordan dette kan henge sammen. Etter å ha slått sammen og diskutert ideene, arbeider de ut fra fire hypoteser:

  • Fugler tar krabbene og albusneglene og spiser dem på land.
  • Krabber knuser sneglene og spiser dem på land.
  • Det er varmt i vannet og skjell blir syke og dør.
  • Minken tar skjellene i vannkanten og spiser dem på land.

Skjell, albuesnegl. Nysgjerrigperprosjekt 2007.

Noen i gruppen har sett måker som tar strandkrabber som er kastet ut fra båt. Siden elevene har opplevd en varm sommer, mener de det kan være hold i den tredje hypotesen. Hvis det er slik at krabbene tar med seg skjell opp på land, kommer de seg kanskje ikke tilbake til vannet? Minken er en tusenkunstner, og kanskje det har vært minkeår?

Plan for undersøkelsen

Elevene bestemmer fire områder som de vil undersøke. Alle stedene er rundt Egersund. I all hovedsak ønsker elevene å registrere i naturen og utføre forsøk der. De vil også intervjue folk, lese i bøker og på Internett.

Hente opplysninger

Før de går i gang med undersøkelsene, leser de om livet i fjæra. Undersøkelsene gjør de nøye og detaljert - flere ganger på samme sted. Etter funnene rydder de området, slik at de ikke teller med de gamle funnene fra forrige gang. På det ene stedet finner de hele 124 albuesnegl første gang de gjør telling.

I tillegg til å observere, kontakter de flere eksperter og fiskere. Det tyder på at mange fugler tar krabber og albuesnegl og spiser dem.

Dette har jeg funnet ut

Elevene konkluderer med at hovedgrunnen til at det er så mye albuesnegl og strandkrabber på land er at måker, kråker og andre fugler forsyner seg fra livet i fjæra. De tar med seg krabber, skjell og snegl på land, der de spiser dem. Fuglene kan også knuse dem ved å slippe dem over fjellet.

Elevene har underveis også forsket på hvordan fulger får albuesnegl til å løsne fra fjellet. En forsker mener at når sneglene spiser, blir det en liten sprekk mellom skallet og underlaget. Da er det lettere for fugler og andre å ta dem.

Nysgjerrigperprosjekt 2007

Fortell til andre

I tillegg til en oversiktlig rapport, skriver elevene om undersøkelsene i skoleavisen og på Internett. De har også planer om å fortelle om arbeidet ved en skoletilstelning. For oppgaven sin vinner elevene Naturfagprisen i Årets Nysgjerrigper 2007.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.