Naturlige fiender

Hvis planter eller dyr flyttes fra én del av verden til en annen, kan de fort komme til å gjøre mye ugagn. Da forskere skjønte hvorfor dette skjer, hadde de plutselig fått en lur løsning på problemet.

Vannhyasint, FOTO: Shutterstock.com

Ved å øke våre kunnskaper om sammenhengene i naturen, kan vi gripe inn mot skadedyr og ugress uten å bruke giftige kjemikalier. Metoden kalles biologisk kontroll, og handler om å finne frem til arter i naturen som er naturlige fiender. I Victoriasjøen viste metoden seg å være særdeles effektiv.

Plagsom pryd

Victoriasjøen i Afrika er verdens nest største innsjø. Hit kom vannhyasinten, en flyteplante fra Sør-Amerika. Planten ble tatt med fra Amazonas, der den hører naturlig hjemme langs breddene av innsjøer og elver. Med sine blåaktige og hvite blomster var den en fristende suvenir for planteglade reisende. Men på Victoriasjøen ble vannhyasinten alt annet enn hyggelig pynt.

Planten spredte seg nemlig mye raskere enn i Sør-Amerika. Mange steder kunne ikke fiskerne ta seg ut på sjøen lenger, fordi vannhyasinten vokste så tett at båtene ikke kom igjennom. Heldigvis fant forskere etter en stund det perfekte våpen mot flyteplanten: en liten snutebille fra Sør-Afrika.

Glad i blomster

I Victoriasjøen var problemet at vannhyasinten manglet naturlige fiender som kunne holde den i sjakk. Det var en oppgave snutebillen gladelig tok på seg. Vannhyasint viste seg nemlig å være snutebillens favorittmat. Snart gnagde utallige små biller og billelarver på flyteplantene.

En giftfri løsning

Etter få år var problemet så godt som løst, uten bruk av giftige kjemikalier. Dermed kunne fiskerne på Victoriasjøen igjen fange og selge fisken sin - uten å måtte bekymre seg for forurensning.

Kilde: forskning.no, Store norske leksikon