Polaråret 2007-2008

I løpet av de to årene som Polaråret varer, vil det forskes ekstra mye på alt som har med polarområdene å gjøre. Hav og is, dyr og planter, vær og klima - dette er bare noe av det forskerne vil undersøke.


Polaråret, Mia, eskimo, vignett 160 pixler, 2 px ramme - brukes ikke uten tillatelse fra Nysgjerrigper

Det internasjonale polaråret ble første gang lansert i 1882. Siden den gangen har det vært arrangert omtrent hvert femtiende år. Forskerne skal prøve å besvare noen av de største spørsmålene innen vitenskapet. Samarbeid over landegrensene gir forskning som ingen land vil kunne gjøre på egenhånd.

Nysgjerrigpers Polarår, vignett - brukes ikke uten tillatelse fra Nysgjerrigper

Hva er Polaråret?

Under markeringen vil mer enn 50 000 forskere fra 60 land over hele verden jobbe med polarforskning. Det skal forskes på jordas historie, klimaets utvikling, økosystemet, dyre- og planteliv, menneskers levevilkår og mye mer. Kort sagt vil det bli forsket på det meste som som har med polarområdene Antarktis og Arktis å gjøre.

Nettsiden for Polaråret i Norge finner du på www.polararet.no.

Begge polene

Norge er det eneste landet som har områder i både Arktis og Antarktis. Nysgjerrigper er opptatt av norsk innsats under Polaråret, og i hvert blad frem til og med nr. 1/09 vil det være minst én artikkel om polarforskning. Men ikke nok med det! I Nysgjerrigper 3/07 vil det være et helt bilag bare om forskning i polarområdene.

Polarbilag

Med støtte fra Det internasjonale polaråret (IPY) har Nysgjerrigper laget et eget polarbilag som tar for seg polarforskning. Les om isbjørner, klima og minoritetsspråk!

Polarsaker

I lenkene til høyre finner du artikler med polare tema. God lesning!