Romheisen

Hvis vi mennesker skal slå oss ned på andre planeter, trenger vi bedre transportmidler enn dagens utrygge og miljøskadelige raketter.

Romheis, Nysgjerrigper 4-06En tur med romheisen fra bakken og opp til endestasjonen i verdensrommet vil ta mer enn ett døgn. Heiskabinene må derfor være behagelige. ILL.: SPL/GV-Press

Framtidens "motorvei" til universet kan bli romheisen, en 36 000 kilometer lang kabel mellom jorda og verdensrommet som kan frakte passasjerer og varer. Romheisen drives med strøm, og vil gjøre det like billig å reise til verdensrommet som det er å fly til London i dag.

Supersterke karbonstoffer

Men det er problematisk å bygge en så lang kabel uten at den ryker på grunn av sin egen vekt. I dag finnes det supersterke karbonstoffer som kunne brukes i kabelen, men de er veldig dyre. Hvis det blir billigere å lage slike stoffer, må vi også sende en svær automatisk fabrikk som bygger kabelen oppe i rommet og senker den ned til bakken.

Bosette oss på månen

Noen forskere tror at den første romheisen er ferdig i 2025, andre tror det vil ta hundre år å få den til. Men når heisen er klar til bruk, kan millioner av mennesker bosette seg på månen og Mars. Vi kan dessuten flytte farlige fabrikker og kraftverk opp i det lufttomme verdensrommet.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 4/06