Årets Nysgjerrigper 2006: Er det behov for ulike smakstilsetninger i Non Stop?

4323 Non Stop, haugevis av undersøkelser av smak og farge og mengder av søylediagrammer. Det er oppskriften på vinnerprosjektet i Årets Nysgjerrigper 2006.

hillestad skole/ Årets Nysgjerrigper 2006 Av 7. klasse ved Hillestad skole i Holmestrand i Vestfold. Vinner av Årets Nysgjerrigper 2006.

Dette lurer jeg på!

Prosjektspørsmålet dukker opp ved en tilfeldighet mens elevene jobber med statistikk i en matematikktime. Hvor stor sannsynlighet er det for å trekke en gul Non Stop i en mengde der alle fargene er representert?

Diskusjonen utvikler seg til om svart og brun Non Stop smaker best, og om de ulike fargene smaker forskjellig fra hverandre. Halvparten av elevene tror at alle fargene smaker likt, mens den andre halvparten tror at Non Stop-fargene har ulike smaker. Dette må de sjekke ut nærmere!

For å komme videre sender de et brev til Freia og får svar. Svaret legger føringer for hvordan de arbeider videre. I brevet står det at rød Non Stop har bringebærsmak, grønn smaker ananas/eple, gul av sitron mens oransje har appelsinsmak og både den brune og svarte Non Stop-en har vaniljesmak.

Sjuendeklassingene gjennomfører en smakstest i klassen for å sjekke om de kan kjenne forskjeller. Når de ser fargen, er smaken tydelig. Men når de smaker med bind for øynene er det svært få som klarer å avgjøre hva Non Stop-en smaker: bare i 5 av 22 tilfeller ”smaker” de rett. De spør seg derfor om det er unødvendig med så mange smakstilsetninger?

Hvorfor er det slik?

Hypotesen de kommer fram til er: Vi tror ikke det er behov for så mange smakstilsetninger i Non Stop. Dette baserer de på sine egne erfaringer i arbeidet med problemstillingen.

Legg en plan for undersøkelsen!

Elevene legger plan om en større spørreundersøkelse med smakstester blant alle som går ved skolen sin. Til sammen 150 personer deltar i undersøkelsene og forsøkene, noe elevene mener kan gi tilstrekkelig tallmateriale til forskningen.

Ut for å hente opplysninger!

Gjennom spørreundersøkelsene ønsker de blant annet å finne ut om like mange av elevene ved skolen har samme oppfatninger om smak som de hadde før de kontaktet Freia. De vil også telle Non Stop-ene for å finne ut om det er ulikt antall av fargene, og lage registreringsskjema for smakstilsetningene. Undersøkelsene vil de gjøre per alderstrinn. Og så må de selvsagt på bedriftsbesøk til Non Stop-fabrikken.

Dette har jeg funnet ut!

55 % tror smaken av de ulike fargene er lik og flest tror smaken er av sjokolade. Noen få tror på smakene jordbær, appelsin, eple og bringebær. Rød smaker best, mener de som er spurt, i motsetning til i egen klasse der brun og svar faller best i smak.

4323 Non Stop er med i undersøkelsen, og i gjennomsnitt 288 i hver pose. Når de teller innholdet i alle posene, finner de ut at nesten dobbelt så mange er røde som de andre fargene, og innpå tre ganger så mange er gule. Men de skriver i konklusjonen at de har brukt litt for få poser til å kunne trekke en konklusjon.

I smakstestingen gjenkjenner 31% av test-elevene hvilken smak Non Stop-ene har når de ser fargene. Enda flere gjenkjenner faktisk smaken i blindtesten (med bind for øynene). Sjuendeklassingene erkjenner at de har gjennomført denne testen like etter den andre testen, og at forsøkspersonene akkurat er blitt kjent med smakene. Den røde faller best i smak, mens den svarte (vaniljesmak) har tydeligst smak. 73% ønsker smakstilsetninger i Non Stop.

I hovedkonklusjonen hevder likevel elevene i 7. klasse ved Hillestad skole at undersøkelsene viser at det er unødvendig med så mange smakstilsetninger. De foreslår en ”fellessmak” og at eple- og sitronsmak utgår fra posen.

Fortell til andre!

Elevene lager en detaljert rapport og vinner konkurransen Årets Nysgjerrigper 2006. De sender også rapporten til Freia, lager hjemmeside om prosjektet og får oppslag i avisen under de lokale smakstestdagene.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.