Kroppens trylleceller

Hva er stamceller, og hva kan de brukes til?

Stamcelle, illustrasjon/Nysgjerrigper 3-06En stamcelle kan lage hvilke som helst celler i kroppen. Slik ser en tegner for seg de gylne cellene. ILL.: SPL/GV-PRESS Flere tusen celler dør i kroppen hvert sekund, men i en frisk kropp blir disse heldigvis erstattet med nye celler. Cellene i kroppen som lager nye celler, kalles stamceller. Disse er opphav til spesialiserte celler, for eksempel blodceller, tarmceller, hudceller og nerveceller. En stamcelle kan altså lage hvilke som helst celler i kroppen.

Dyrke fram organer

Stamceller vil gjøre det mulig å dyrke fram nye organer som lunge, lever og hjerte fra pasientens egne stamceller. Istedenfor at en syk person får overført et organ fra et annet menneske (transplantering), kan organet dyrkes fram av hans eller hennes egne celler.

Stamceller er et omstridt forskningsfelt fordi stamcellene har kommet fra befruktede egg og foster av menneske. En lov forbyr forskning på befruktede egg og foster i Norge.

Stamceller fra mennesker

I 2000 oppdaget amerikanske forskere at stamceller fra beinmargen hos mennesker kan brukes til å utvikle celler og vevstyper. Det er påvist stamceller i både hjerne, hornhinne, lunge, hjerte, muskelvev, lever, tarm, nyre, galleblære, beinmarg og hud.

Dette er en viktig oppdagelse, for det er større forståelse for å ta celler fra beinmargen hos mennesker enn å ta disse fra fostre. I framtiden vil stamceller kunne brukes til å dyrke fram nye organer med celler som stammer fra pasienten selv.

Stamceller vil også kunne brukes til behandling av slag og sykdommer i nervesystemet, som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom.

Publisert i Nysgjerrigper nr 3/06