Jakten på Atlantis

En av våre største myter er legenden om Atlantis. Atlantis skal ha vært en eldgammel sivilisasjon som eksisterte lenge før pyramidene ble bygd, men som sank i havet i en naturkatastrofe. Nå hevder flere forskergrupper at de har funnet den tapte sivilisasjonen.

atlantis nysgjerrigper 4/05

Den eneste skriftlige beretningen om Atlantis ble ført i pennen av den greske filosofen Platon i 360 f.Kr., slik historien ble fortalt av en egyptisk prest. Atlantis var en kjempestor øy som lå bortenfor Heraklessøylene, og som huset det beste og mektigste imperiet i verden. I løpet av ett døgn med voldsomme jordskjelv og flom sank hele Atlantis i havet, og sivilisasjonen gikk under. Dette skjedde for rundt 11 500 år siden.

I Sverige?

I sin beretning beskriver Platon Atlantis og hvor den ligger. Gjennom tidene er det kommet talløse seriøse og useriøse forslag om hvor Atlantis kan ha ligget, og hvor det kan være i dag. Men stedsnavnene Platon bruker, er litt uklare og er blitt tolket på mange måter – det er blant annet stor forvirring om hvor de såkalte Heraklessøylene er. Selve Atlantis er blitt plassert på så ulike steder som Antarktis, Spania, Indiahavet, Karibia, Atlanterhavet, Andesfjellene, Sverige, Svartehavet, Irland, Kreta, Tyrkia og Troja!

I århundrer har folk grublet over og lett etter Atlantis. Hvis vi skulle finne dette tapte riket, ville vi få en helt ny forståelse av hvordan sivilisasjonen vår oppstod. Nå mener to forskjellige forskergrupper å vite hvor Atlantis befinner seg – men de leter på hvert sitt sted!

Forskning gir ledetråder

Den ene gruppa, som ledes av Robert Sarmast, har gransket kartdata fra oppmålinger på havbunnen i Middelhavet, og ved hjelp av disse har de lagd 3D-modeller av havbunnen. Ved å sammenlikne dem med Platons beskrivelser har de funnet fram til et område på havbunnen mellom Kypros og Syria som de mener stemmer på en prikk. På en ekspedisjon høsten 2004 ble dette området fotografert med undervannskameraer, og Sarmast hevder å ha funnet strukturer som utvilsomt er menneskeskapte, og som svarer nøyaktig til Platons beskrivelser. Gruppen er i ferd med å gjennomgå data de har samlet inn, og vil offentliggjøre resultatene etter hvert.

Gibraltarstredet

atlantis illustrasjon nysgjerrigper 4/05Den sagnomsuste byen Atlantis - slik en kunstner ser den - over og under vann. Ill. SPL/GV-press

Den andre gruppa har basert sin teori på den franske arkeologen Jaques Collina-Girards forskning. Han studerte menneskets vandringsmønstre i den siste istiden, for å finne ut om steinalderfolk kan ha vandret over Gibraltarstredet. Han oppdaget en eldgammel øygruppe vest for stredet, nesten nøyaktig der hvor Platon plasserte Atlantis. Øyene ble oversvømmet på grunn av det stigende havnivået for rundt 11 000 år siden, og den største øya eksisterer i dag som en grunne som kalles Spartel.

Sammen med de to lederne av Titanic-ekspedisjonene og med støtte av FN-organisasjonen UNESCO planla Collina-Girard en ekspedisjon i juli 2004 for å sende ned undervannskameraer. Selv om Platon beskrev gater og kanaler, havner, skip og templer, ville gruppa først og fremst lete etter redskaper og våpen og andre tegn på bosetninger. De har ennå ikke offentliggjort resultater fra ekspedisjonen.

Myte eller virkelighet?

Vi går en spennende tid i møte – vil noen av gruppene skyte gullfuglen og oppdage Atlantis? Eller er Atlantis kanskje bare en lignelse Platon diktet opp – som mange mener – for å vise at selv de høyeste og mektigste kan bukke under? Det vil bare tiden vise.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 4/05