Mobber gutter og jenter på forskjellige måter?

Forskning på og bevissthet om mobbing sikret finaleplass for 4. klasse ved Koppang skole i Årets Nysgjerrigper.

Koppang, Mobbing, tabell, Årets nysgjerrigper

Av 4. klasse ved Koppang skole i Stor-Elvdal kommune. Finalist i Årets Nysgjerrigper 2005.

Dette lurer jeg på!

Elevene ønsker å finne ut om jenter og gutter mobber på forskjellig vis, og om det er forskjell på hvordan gutter og jenter blir mobbet.

Hvorfor er det slik?

Elevene tro jenter og gutter mobber på forskjellige måter: Gutter slåss mer enn jenter – de bruker fysisk styrke. De tror de slår, sparker og dytter mer enn jenter. Jentene mobber mer psykisk, stenger ute andre fra leken. De erter og fniser av andre.

De tror også jenter og gutter blir mobbet på ulikt vis. Jenter mobber både gutter og jenter mest verbalt – de er lite fysiske, mest psykiske i mobbingen. Gutter mobber jentene mye fysisk, men også en god del verbalt og psykisk. Gutter mobber gutter mest fysisk, og bare litt psykisk og verbalt.

Legg en plan for undersøkelsen!

Elevene vil lage en spørreundersøkelse ved egen skolen og en naboskole for å få større grunnlag for svarene. De lurer også på om de skal gjennomføre undersøkelsen i ungdomsskolen, men slår det fra seg da de innser at tallmaterialet kan bli for stort. De mener de må ta hensyn både til alder og kjønn i svarene.

Før de sender ut spørreskjemaet vil de kvalitetssikre det hos helsesøster og en prosjektarbeider innen psykisk helsevern. De vil også søke Nysgjerrigper om penger til å gjennomføre undersøkelsen fordi det koster en del penger å reise til naboskolen.

Ut for å hente opplysninger!

Før de gjennomfører spørreundersøkelsen, tester de spørsmålene på seg selv for å oppklare eventuelle uklarheter. De får støtte fra Nysgjerrigper-fondet til å gjøre undersøkelsen ved naboskolen som ligger langt unna.

Dette har jeg funnet ut!

Undersøkelsen viser at så mange som 2 av 3 gutter blir mobbet, og halvparten av jentene. Det er flere gutter enn jenter som mobber. Forskningen støtter mye av det elevene har trodd, og de mener de kan påstå at gutter og jenter mobber på ulikt vis. I rapporten viser de at de er observante på mulige feilkilder.

Blant gutter foregår mobbingen mest på skolen og skoleveien. Jentene mobber like mye på fritiden som på skolen. Mobbingen er rettet mest mot barn som er jevnaldrende.

Fortell til andre!

I tillegg til prosjektrapporten, får elevene publisert funnene fra undersøkelsen i tre lokale/regionale aviser.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.