Hvorfor blir bollene bedre på flo sjø?

Onøy/Lurøy skole har hevdet seg i Årets Nysgjerrigper igjen. Har tidevannet innvirkning på bollebakingen?

Onøy Lurøy, Boller, jente, Årets nysgjerrigper 2005

Av 5.-7. klasse ved Onøy/Lurøy skole. Finalist i Årets Nysgjerrigper 2005.

Dette lurer jeg på!

Ei jente i klassen har vært på besøk hos slektninger, og har overhørt en samtale der en eldre dame gir komplimenter til bollebakingen og sier at ”det er ikke noe rart du får så gode boller i dag, for det er jo flo sjø”.

Dermed har elevene funnet en spennende problemstilling å forske på, og knytter det tett opp til heimkunnskapsundervisningen.

Hvorfor er det slik?

Elevene diskuterer mulige hypoteser. Kan det være fordi:

• Det er noe med lufta?

• Det har noe med temperaturen å gjøre

• Det har noe med oksygen å gjøre?

• Det har med månefasene og tidevannet (flo og fjære)

Klassen velger den siste hypotesen som den mest sannsynlige, og legger derfor opp arbeidet rundt denne.

Legg en plan for undersøkelsen!

Hvordan kan vi løse prosjektet/finne svar på prosjektspørsmålet? De setter opp følgende aktivitetsplan:

• Bake boller på ulike tider av døgnet

• Lære om flo og fjære og månefaser

• Intervjue eldre mennesker som kan ha hørt om ”fenomenet” eller har annen erfaring med flo og fjære sjø

• Intervjue forskere

• Ekskursjon til bakeri

Ut for å hente opplysninger!

Før de går i gang med forsøkene sine, lærer de bakgrunnsstoff om flo og fjære og månefarser. Deretter går de i gang med bollebakingen – massiv bollebaking – til sammen 480 boller kommer til å gå med. Elevene går nøye og presist til verks og følger nøyaktig samme oppskrift. Enkelte dager blir deigen fin og lett, andre dager klissete. Det er på fjære sjø deigen stort sett er klissete. Størrelsen på bollene er jevnstore.

En astronom mener tidevannskreftene ikke vil gi særlig effekt på bolledeigen. Intervju med besteforelder og andre eldre viser at flere tror det er en sammenheng. Noen har tatt med seg tradisjonene i generasjoner og mener bakverket blir finere i flo sjø. Mange av de eldre trekker fram andre fordeler de mener flo sjø gir: bedre fiske, bedre barbering og flere fødsler.

Dette har jeg funnet ut!

Kanskje er det noe i påstanden? Elevene vegrer seg fra å trekke en for bombastisk konklusjon, men synes de har forsket på et interessant tema. De har uansett lært mye om månefaser og tidevann., og ikke minst om å lage den perfekte bolledeig. Og de vil helt sikkert styre bollebakingen etter tidevannet også i fremtiden …

Fortell til andre!

Elevene lager en oversiktlig rapport, og får oppmerksomhet for arbeidet sitt som finalist i Årets Nysgjerrigper 2005.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.