Genistrek i svart og hvitt

På nesten alle varer finner du en strekkode. De gjør at maskiner kan gjenkjenne varen. Bak de svarte og hvite strekene skjuler det seg et enkelt, men genialt tallsystem.

01. mar 2005 00:00
Tema: TEKNOLOGI
Strekkode. Brukes ikke uten tillatelse fra Nysgjerrigper

Som alle mennesker i Norge har du et personnummer. Personnummeret inneholder 11 siffer. De seks første forteller hvilken dato, måned og år du er født. Fordi mange barn fødes på akkurat samme dag, får du tildelt fem siffer til. Siffer nummer sju, åtte og ni forteller hvilket århundre du er født. Mennesker født i dette århundre (1900-1999) får tildelt et tall mellom 000-499. Det niende sifferet forteller også hvilket kjønn du er. Er du jente, er dette tallet et partall (2-4-6-8-0), er du gutt tildeles du et oddetall (1-3-5-7-9). For at alle skal få et unikt personnummer, er det derfor ikke "rom" for at det fødes flere enn 250 gutter og 250 jenter hver dag. De to siste tallene i personnummeret er såkalte kontrollsifre, og regnes ut etter et mer innviklet system.

Varens "personnummer"

Strekkoden er "personnummeret" til varen. Det finnes flere typer strekkoder, hvor EAN-koden er den vanligste. EAN-koden har vanligvis 13 siffer. De svarte og hvite strekene i EAN-koden inneholder informasjon som forteller hvilket firma som har levert varen og hva varen heter. Koden består av tall – både som nummer og som streker. Strekene i koden forteller akkurat det samme som tallene gjør.

Strekene er der for at vi skal kunne registrere varene raskt og effektivt ved hjelp av en leseenhet. Laserlyset reflekterer bredden på strekene og mellomrommene mellom dem, og leseenheten "speiler" strekene inn i en datamaskin. Datamaskinen er på forhånd matet med informasjon om navn, pris, vekt eller andre opplysninger som den kobler med varens "personnummer".

Slik er koden bygd opp

De to første sifrene forteller hvilket land varen kommer fra. Er varen laget i Norge, vil sifrene være 70. Dersom varen kommer fra Spania, er disse to sifrene 84. Er kaffen merket med en strekkode som begynner med 78, da vet du at den kommer fra Brasil.

De fire neste tallene forteller hvem som har levert varen; hvilket firma som har laget varen. Tar du en titt på en melkekartong og den har kodesifrene 3801, vet du at Tine Meierier har levert denne varen. De følgende seks sifrene forteller hvilken type vare vi har å gjøre med: 000215 er artikkelnummeret til én liter skummet melk.

Det trettende og siste tallet i EAN-koden er et kontrollsiffer. Kontrollsifferet sørger for at maskinen skal være helt sikker på at den har lest riktig. Se nedenfor hva som er systemet bak kontrollsifferet.

En kode uansett pris

1 liter skummet melk fra Tine Meierier har den samme EAN-koden uansett hvor du kjøper den. Prisen kan variere fra butikk til butikk, men det er fordi de som selger en vare kan kode opplysninger om pris til strekkoden. For eksempel om melken skal koste ni, ti eller tolv kroner.

Bli strekkode-detektiv:

Det siste tallet i EAN-koden er et kontrollsiffer som regnes ut etter et eget system. For at du skal regne riktig må du lese fra høyre mot venstre, slik at det trettende tallet står på plass nummer en, og det første står på plass nummer tretten. Slik regner du:

Strekkode nr: 7 0 3 8 0 1 0 0 0 2 1 5 1

Plass nr: 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  • A. Alle sifre som står under partallsplassene (plass nr. 2,4,6 osv.) adderes. Her: 5+2+0+1+8+0 = 16
  • B. Summen multipliseres med 3. Her: 16x3 = 48
  • C. Alle sifre som står under oddetallsplassene (plass nr. 3,5,7 osv) adderes. (Unntatt plass nummer 1, som altså tilhører kontrollsifferet). Her: 1+0+0+0+3+7 = 11
  • D. Resultatene fra B og C adderes. Her: 48+11 = 59
  • E. Tallet du nå har fått adderes med kontrollsifferet, som står under plass nr. 1 Her: 59+1 = 60

Hvis summen du nå har fått er delelig med 10, er kontrollsifferet riktig. Er ikke summen delelig med 10, er det feil ved EAN-koden.

Hvor kommer varen fra? Her er kodene til noen av landene:

00-09 USA - Canada

30-37 Frankrike

40-43 Tyskland

47 Taiwan

49 Japan

50 Storbritannia/Irland

52 Hellas

54 Belgia/Luxemburg

57 Danmark

58 Israel

59 Sverige

70 Norge

75 Mexico

78 Brasil

80-83 Italia

84 Spania

85 Holland

93 Australia

Publisert i Nysgjerrigper nr. 4/99