Insekter på langtur

Det er ikke bare pensjonister og fugler som overvintrer i varme land. Forskere har også funnet insekter som flyr fra Norge helt til Afrika.

Tistelsommerfugl/Nysgjerrigper 3/05Tistelsommerfuglen trives best i Afrika om vinteren. FOTO: SAMFOTODu vet sikkert at mange fugler drar fra Norge for å overvintre i varmere strøk. Men du vet kanskje ikke at enkelte insekter også trekker mot varmen om vinteren.

Sommerfugler

Tistelsommerfuglen heter det insektet i Norge som drar lengst vekk om vinteren. Om sommeren er tistelsommerfuglen vanlig i nesten hele Norge. Noen drar også til Svalbard, Island og Grønland. Men om vinteren trives de best i Afrika. Noen av dem flyr så langt som 6500 kilometer. Tistelsommerfuglen har god tid og kan bruke flere måneder på ferden. Men den er ensom på reisen. Den trekker én og én og flyr i alle retninger og sprer seg over store områder.

Admiralen

Det mest kjente trekkinsektet er sommerfuglen admiralen. Akkurat som tistelsommerfuglen er admiralen en ensom sjel. Admiral-sommerfuglene trekker samtidig, men heller ikke de flyr i flokker.

Bare sjelden drar admiralen lenger nord enn til Trøndelag. For tretten år siden ble det sett svært mange admiraler i Nord-Norge. Det skyldtes kraftige vinder fra sør. Om vinteren holder admiralene til i fjellkjeden Pyreneene mellom Spania og Frankrike. Det er et mysterium hvordan sommerfuglene klarer seg der, for det er like kaldt i Pyreneene som i Norge.

Flyr lavt

Trekksommerfuglene flyr mye lavere enn trekkfuglene. Sommerfuglene følger vegetasjonen og flyr sjelden høyere enn 50 til 100 meter over bakken. Mange av dem blir spist opp på veien. Blir de tatt av vinden og havner på havet, lider de også en sikker død.

Blir overvåket

Forskere er svært interessert i insekt-trekket, så trekksommerfuglene blir overvåket. Ved en forskningsstasjon i Belgia registrerer forskere hvor tidlig sommerfuglene drar nordover og sørover.

Overvåkningen er ikke enkel. Det er langt enklere å overvåke fugletrekk. Forskerne setter da ringer rundt beina på fuglene for å gjenkjenne hvert enkelt individ. Det kalles for ringmerkning. Det er ikke mulig å ringmerke en sommerfugl, og forskerne kan ikke gjenkjenne et enkelt eksemplar av en sommerfugl. De kan derfor aldri vite om akkurat en sommerfugl som flakser rundt ved Nidarosdomen, har mellomlandet i åkeren til en belgisk kornbonde.

Publisert i Nysgjerrigper nr 3/05