Nyheter fra Nysgjerrigper: Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år

I anledning Årets Nysgjerrigpers jubileum i 2005, lanserer Nysgjerrigper fem nye spesialpriser i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, Kreftforeningen, Enova, Naturfagsenteret og RENATE. Alle deler ut 5000 kroner hver til fem vitenskapelige prosjekter som deltar i Årets Nysgjerrigper 2005.

Konkurransen Årets Nysgjerrigper er en årlig nasjonal konkurranse hvor grupper av elever, eller hele klasser i barneskolen, deltar med prosjektarbeid etter enkle vitenskapelige prinsipper.

- Formålet med forskningskonkurransen er å motivere elevene til å finne svar på sine spørsmål gjennom vitenskapelig prosjektarbeide – hvor de må arbeide systematisk og ta i bruk flere fag. De må regne, skrive, illustrere og ha kunnskap om ulike fagområder for å finne svar og mulige forklaringer på sine problemstillinger, sier Marianne Løken, prosjektleder i Nysgjerrigper.

For å oppmuntre elever og lærere i barneskolen til å dyrke sin nysgjerrighet, forskertrang og fantasi lanserer Nysgjerrigper fem nye spesialpriser i 2005, i samarbeid med Nysgjerrigpers venner:

KREATIVITETSPRIS - utdeles av Ungt Entreprenørskap, som vil at vi skal være kreative og nytenkende. Les mer på www.ue.no

FYSIKKPRIS – utdeles av Naturfagsenteret, som ønsker å gjøre oss mer oppmerksomme på hva fysikkunnskap gjør med vår forståelse av verden, moderne teknologi og velstand i forbindelse med Fysikkåret 2005. Les mer på www.naturfagsenteret.no

ENERGIPRIS – utdeles av ENOVA, som er opptatt av at vi får en mer miljøvennlig verden å leve i når vi bruker akkurat det vi trenger av energi og har god tilgang til energi. Les mer på regnmakerne.no - Nysgjerrigpers energipris

HELSEPRIS – utdeles av Kreftforeningen, som jobber for at barn og unge ikke skal begynne å røyke, for at vi skal spise mer frukt og grønnsaker, bevege oss mer og nyte sola med måte. Les mer på www.kreftforeningen.no

TEKNOLOGI OG DESIGNPRIS – utdeles av RENATE, som ønsker at flere skal interessere seg for matematikk, naturvitenskap, teknologi og design i skolen. Les mer på www.renatesenteret.no

Les mer om spesialprisene her: Nysgjerrigper - Spesialpriser i 2005

Søk om penger til å forske for!

I forbindelse med konkurransens 15-årsjubileum deler vi ut til sammen 50 000 kroner i støtte i 2005. Deler av pengene i fondet er gitt av noen av forfatterne av Nysgjerrigper-bøkene. Søknadsfrister: 20. november 2004 og 20. januar 2005

Les mer om Nysgjerrigperfondet på: Nysgjerrigper - Midler til forskning i barneskolen