Nysgjerrigpers ressurslærere holder kurs

Vil du lære mer om Nysgjerrigpermetoden og få tips og råd til hvordan du kan bruke utforskende arbeidsmetode i barneskolen? Nysgjerrigpers ressurslærere holder gjerne kurs for andre lærere.

Alle ressurslærere (Medium caseimage)
13. nov 2017 06:00

Skolekurs og konferanser

Nysgjerrigper samarbeider med et nettverk av lærere rundt om i landet. Ressurslærerne våre har bred bakgrunn innen skoleverket, og alle har lang erfaring med å jobbe etter Nysgjerrigpermetoden.

Nysgjerrigpers ressurslærere kan besøke din skole og holde kurs i Nysgjerrigpermetoden for lærere. De kan også holde foredrag eller korte innlegg på seminarer, konferanser og samlinger der temaene er vitenskapelig, utforskende arbeidsmetode, prosjektarbeid, dybdelæring eller andre relevante temaer - etter nærmere avtale med den enkelte ressurslærer, skolen og Nysgjerrigper. Vi lover dere en inspirerende og entusiastisk kursholder!

Send e-post til Nysgjerrigper hvis du er interessert i kurs. 

Veiledning fra ressurslærere i ditt nærområde 

Nysgjerrigper vil i samarbeid med den enkelte ressurslærer gjøre sitt beste for å imøtekomme etterspørselen fra lærere i barneskolen. Men, siden lærerne også skal ivareta sine primære arbeidsoppgaver som lærere, er det ikke alltid de kan takke ja til henvendelser. I Nord-Norge, Oppland, Hedmark og Østfold har vi dessuten samarbeid med de regionale vitensentrene. De har pedagoger som også kan holde kurs i Nysgjerrigpermetoden, og kan kontaktes direkte.
Vi møter behovet for kurs så langt vi kan, men vil prioritere større lærerkurs i områder der vi har ressurslærere.

Se liste over ressurslærere nedenfor. 

Følg et kurs på nett 

Se film fra innføring i Nysgjerrigpermetoden. Kurset ble holdt på Nysgjerrigperkonferansen 2015 og varer i to timer.    

Nysgjerrigpers ressurslærere

Region Øst

Region Vest

Region Sør

Region Nord