Nysgjerrigpers ressurslærere holder kurs

Ressurslærere 2009 (Ingressbilde) Noen av Nysgjerrigpers ressurslærere på kick-off i 2009. FOTO: ANDREAS B. JOHANSEN/ NORGES FORSKNINGSRÅD

Vil du lære mer om Nysgjerrigpermetoden og få tips og råd til hvordan du kan bruke utforskende arbeidsmetode i barneskolen? Nysgjerrigpers ressurslærere holder gjerne kurs for andre lærere.

Ressurslærerne er Nysgjerrigpers gode hjelpere som bruker deler av sin travle hverdag til å holde kurs for andre lærere med tips og råd om hvordan man kan jobbe etter utforskende arbeidsmetode i barneskolen.

Ressurslærerne har bred bakgrunn innen skoleverket, og alle har lang erfaring med å jobbe etter Nysgjerrigpermetoden.

Nysgjerrigpers ressurslærere

Region Øst

Region Vest

Region Sør

  • Kristin Håvarstein, Vardenes skole i Stavanger

Region Nord

Veiledning fra ressurslærere i ditt nærområde

Nysgjerrigpers ressurslærere kan besøke din skole eller ditt arrangement og holde kurs i eller foredrag om Nysgjerrigpermetoden for lærere. Vi lover dere en inspirerende og entusiastisk kursholder!

Nysgjerrigper vil i samarbeid med den enkelte ressurslærer gjøre sitt beste for å imøtekomme etterspørselen fra lærere i barneskolen. Men vi minner om at lærerne også skal ivareta sine primære arbeidsoppgaver som lærere - så det er ikke alltid de kan takke ja til henvendelser. I Nord-Norge, Oppland, Hedmark og Østfold har vi dessuten samarbeid med de regionale vitensentrene. De har pedagoger som også kan holde kurs i Nysgjerrigpermetoden, og kan kontaktes direkte.

Vi møter behovet for kurs så langt vi kan, men vil prioritere større lærerkurs i områder der vi har ressurslærere.

Sist endret: 30.11.2005

facebook twitter email print
  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle