Nysgjerrigpers ressurslærere holder kurs

Vil du lære mer om Nysgjerrigpermetoden og få tips og råd til hvordan du kan bruke utforskende arbeidsmetode i barneskolen? Nysgjerrigpers ressurslærere holder gjerne kurs for andre lærere.

Ressurslærere 2017 (Medium caseimage)
13. nov 2017 07:00

Ressurslærerne er Nysgjerrigpers gode hjelpere som bruker deler av sin travle hverdag til å holde kurs for andre lærere med tips og råd om hvordan man kan jobbe etter utforskende arbeidsmetode i barneskolen.

Ressurslærerne har bred bakgrunn innen skoleverket, og alle har lang erfaring med å jobbe etter Nysgjerrigpermetoden.

Nysgjerrigpers ressurslærere

Region Øst

Region Vest

Region Sør

Region Nord

Veiledning fra ressurslærere i ditt nærområde

Nysgjerrigpers ressurslærere kan besøke din skole eller ditt arrangement og holde kurs i eller foredrag om Nysgjerrigpermetoden for lærere. Vi lover dere en inspirerende og entusiastisk kursholder!

Nysgjerrigper vil i samarbeid med den enkelte ressurslærer gjøre sitt beste for å imøtekomme etterspørselen fra lærere i barneskolen. Men vi minner om at lærerne også skal ivareta sine primære arbeidsoppgaver som lærere - så det er ikke alltid de kan takke ja til henvendelser. I Nord-Norge, Oppland, Hedmark og Østfold har vi dessuten samarbeid med de regionale vitensentrene. De har pedagoger som også kan holde kurs i Nysgjerrigpermetoden, og kan kontaktes direkte.

Vi møter behovet for kurs så langt vi kan, men vil prioritere større lærerkurs i områder der vi har ressurslærere.